Trwa ładowanie...
d24dyo3

TRAKCJA PRKiI S.A. - Informacja o zawarciu aneksu do umowy znaczącej (1/2015)

TRAKCJA PRKiI S.A. - Informacja o zawarciu aneksu do umowy znaczącej (1/2015)

Share
d24dyo3

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | TRAKCJA PRKiI S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zawarciu aneksu do umowy znaczącej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Trakcja PRKiI S.A. (?Spółka?, ?Emitent?), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 51/2011, niniejszym informuje o obustronnym podpisaniu przez Trakcja PRKiI S.A. w Warszawie oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie Aneksu (?Aneks?) do umowy znaczącej na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy stacji Łódź Widzew i części szlaku Łódź Fabryczna ? Łódź Widzew od km 2,250 do km 7,200 wraz z urządzeniami srk i telekomunikacji dla całego odcinka Łódź Fabryczna ? Łódź Widzew oraz modernizacji linii objazdowej Łódź Widzew ? Łódź Chojny ? Łódź Kaliska (?Umowa?), zawartej w dniu 30 czerwca 2011 r. Szczegółowe informacje na temat Umowy, w tym dotyczące jej wartości, Spółka zawarła w raporcie bieżącym nr 51/2011 z dnia 01.07.2011 r. W Umowie termin wykonania robót wyznaczono na 42 miesiące od daty rozpoczęcia robót, czyli na dzień 31 grudnia 2014 r. Na mocy Aneksu Strony zmieniły termin realizacji robót i uzgodniły, iż roboty zostaną wykonane do dnia 14 grudnia 2015 r. Pozostałe postanowienia Umowy
nie uległy zmianie. Jako kryterium uznania Umowy za umowę znaczącą przyjęto okoliczność, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Podstawa prawna przekazania raportu: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24dyo3

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TRAKCJA PRKiI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TRAKCJA PRKiI S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-120 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Złota | | 59 18 p. | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48-22-628-62-63 | | +48-22-474-12-85 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@grupatrakcja.com | | www.grupatrakcja.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 525-000-24-39 | | 010952900 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-05 Roman Przybył Prezes Zarządu
2015-01-05 Jarosław Tomaszewski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24dyo3

Podziel się opinią

Share
d24dyo3
d24dyo3