Trwa ładowanie...
d4mg85y
d4mg85y
espi

TRAKCJA-TILTRA S.A. - Informacja o postanowieniu sądu o ogłoszeniu upadłości spółki zależnej od E...

TRAKCJA-TILTRA S.A. - Informacja o postanowieniu sądu o ogłoszeniu upadłości spółki zależnej od Emitenta ? Poldim S.A. (25/2012)
Share
d4mg85y
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2012
Data sporządzenia: 2012-06-13
Skrócona nazwa emitenta
TRAKCJA-TILTRA S.A.
Temat
Informacja o postanowieniu sądu o ogłoszeniu upadłości spółki zależnej od Emitenta ? Poldim S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Trakcja-Tiltra S.A. ("Emitent") informuje, że dziś, tj. 13 czerwca 2012 r., powziął wiadomość, iż Sąd Rejonowy w Tarnowie, Wydział V Gospodarczy w dniu 13 czerwca 2012 r. wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku spółki POLDIM S.A. z siedzibą w Tarnowie tj. podmiotu zależnego od Emitenta ("Spółka"). Postanowienie o ogłoszeniu upadłości uprawomocni się w terminie tygodnia od daty jego doręczenia Spółce, chyba że w tym okresie zostanie złożone zażalenie. Sąd Rejonowy w Tarnowie, V Wydział Gospodarczy wyznaczył na Sędziego Komisarza: Sędziego Sądu Rejonowego w Tarnowie ? Panią Agnieszkę Płaczek oraz na Syndyka - Pana Krzysztofa Gołąb. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TRAKCJA-TILTRA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TRAKCJA-TILTRA S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-120 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Złota 59 18 p.
(ulica) (numer)
+48-22-628-62-63 +48-22-474-12-85
(telefon) (fax)
sekretariat@trakcja.com www.trakcja.com
(e-mail) (www)
525-000-24-39 010952900
(NIP) (REGON)
d4mg85y

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-13 Maciej Radziwiłł Prezes Zarządu
2012-06-13 Tadeusz Kozaczyński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4mg85y

Podziel się opinią

Share
d4mg85y
d4mg85y