Trwa ładowanie...
d48wmon

TRAKCJA-TILTRA S.A. - Informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas Nadzwyczajnego Wa...

TRAKCJA-TILTRA S.A. - Informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja - Tiltra S.A. w dniu 12 grudnia 2012 r. (72/2012)

Share
d48wmon

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 72 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TRAKCJA-TILTRA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja - Tiltra S.A. w dniu 12 grudnia 2012 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Trakcja ? Tiltra S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym podaje do publicznej wiadomości, że podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 12 grudnia 2012 r. zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu do następujących uchwał tj.: - pełnomocnik jednego z akcjonariuszy zgłosił sprzeciw do uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -pełnomocnik jednego z akcjonariuszy zgłosił sprzeciw do uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, - pełnomocnik jednego z akcjonariuszy zgłosił sprzeciw do uchwały nr 3 w sprawie zmiany firmy Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, - dwóch pełnomocników jednego z akcjonariuszy oraz inny akcjonariusz zgłosili sprzeciwy wobec uchwały nr 4 w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje serii H, oraz jeden z pełnomocników jednego z akcjonariuszy zgłosił sprzeciw w związku z jednym z pytań zadanych przez niego do uchwały nr 4 w sprawie emisji obligacji zamiennych na
akcje serii H, - dwóch pełnomocników jednego z akcjonariuszy oraz inny akcjonariusz zgłosili sprzeciwy wobec uchwały nr 5 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d48wmon

| | | TRAKCJA-TILTRA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TRAKCJA-TILTRA S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-120 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Złota | | 59 18 p. | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48-22-628-62-63 | | +48-22-474-12-85 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@trakcja.com | | www.trakcja.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-000-24-39 | | 010952900 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-13 Roman Przybył Prezes Zarządu
2012-12-13 Tadeusz Kałdonek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d48wmon

Podziel się opinią

Share
d48wmon
d48wmon