Trwa ładowanie...
d1l65vc
espi
03-01-2012 18:16

TRAKCJA-TILTRA S.A. - Informacja o wezwaniu do zapłaty skierowanym do spółki zależnej Emitenta (1...

TRAKCJA-TILTRA S.A. - Informacja o wezwaniu do zapłaty skierowanym do spółki zależnej Emitenta (1/2012)

Share
d1l65vc

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TRAKCJA-TILTRA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o wezwaniu do zapłaty skierowanym do spółki zależnej Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Trakcja - Tiltra S.A. ("Spółka") informuje, że powziął wiadomość o doręczeniu w dniu wczorajszym w stosunku do Przedsiębiorstwa Eksploatacji Ulic i Mostów sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku ("PEUiM") ? podmiotu zależnego od emitenta - wezwania do zapłaty przez bank Reiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank"). Wezwanie do zapłaty zostało przesłane w związku z nie spłaceniem w terminie kredytu udzielonego przez Bank spółce zależnej od emitenta - Silentio Investment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Silentio") oraz umową gwarancji spłaty zobowiązań, zawartą pomiędzy Bankiem a PEUiM, jako zabezpieczeniem ww. kredytu. Spółka informowała o wypowiedzeniu przez Bank ww. kredytu spółce Silentio w raporcie bieżącym nr 78/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. Na podstawie ww. umowy gwarancji spłaty zobowiązań Bank wezwał PEUiM do zapłaty, w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania, kwoty w wysokości 10.842.436,00 zł (słownie: dziesięć milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące czterysta
trzydzieści sześć złotych 00/100). Jednocześnie Bank poinformował PEUiM o obciążeniu rachunku bieżącego PEUiM kwotą 466.204,66 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście cztery złote 66/100), w związku z ww. wierzytelnością. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.Nr 184, poz. 1439 z późn. zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1l65vc

| | | TRAKCJA-TILTRA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TRAKCJA-TILTRA S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-120 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Złota | | 59 18 p. | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48-22-628-62-63 | | +48-22-474-12-85 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@trakcja.com | | www.trakcja.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-000-24-39 | | 010952900 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-03 Maciej Radziwiłł Prezes Zarządu
2012-01-03 Tadeusz Kozaczyński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1l65vc
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1l65vc
d1l65vc