Trwa ładowanie...
d1c69ez
espi

TRANS POLONIA S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku (4/2012)

TRANS POLONIA S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku (4/2012)

Share
d1c69ez
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-20
Skrócona nazwa emitenta
TRANS POLONIA S.A.
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Trans Polonia SA działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, informuje o terminach publikacji raportów okresowych w 2012 roku. Jednostkowy Raport Roczny za 2011 rok- termin przekazania 20.03.2012 roku Jednostkowy Raport Kwartalny I kwartał 2012- termin przekazania 15.05.2012 roku Jednostkowy Raport Półroczny- termin przekazania 31.08.2012 roku Jednostkowy Raport Kwartalny III kwartał 2012- termin przekazania 14.11.2012 roku Zarząd Trans Polonia SA, oświadcza również, że zgodnie z § 101 ust. 2 ww. Rozporządzenia, nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości Jednostkowego Raportu Kwartalnego za II kwartał 2012 roku oraz zgodnie z § 102 ust. 1 ww. Rozporządzenia nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości Jednostkowego Raportu Kwartalnego za IV kwartał 2011 roku.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TRANS POLONIA S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
83-110 Tczew
(kod pocztowy) (miejscowość)
Rokicka 16
(ulica) (numer)
+48-58-533-90-15 +48-58-533-90-10
(telefon) (fax)
kl@transpolonia.pl www.transpolonia.pl
(e-mail) (www)
593-243-23-96 193108360
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-20 Krzysztof Luks Członek Zarządu
2012-01-20 Eliza Gołąbiewska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1c69ez

Podziel się opinią

Share
d1c69ez
d1c69ez