Trwa ładowanie...
dzkoc15
espi

TRAVELPLANET - Informacja o uchwałach podjętych w czasie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeni...

TRAVELPLANET - Informacja o uchwałach podjętych w czasie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Travelplanet.pl S.A. (5/2011)
Share
dzkoc15
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2011
Data sporządzenia: 2011-01-28
Skrócona nazwa emitenta
TRAVELPLANET
Temat
Informacja o uchwałach podjętych w czasie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Travelplanet.pl S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Travelplanet.pl S.A. we Wrocławiu przy ulicy Ruskiej 11/12 podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych podczasobrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 27 stycznia 2011 roku. Treść podjętych uchwał, włącznie z wynikami głosowania w sprawie każdej z uchwał zaprezentowana jest w załączniku.Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od podejmowania żadnej z planowanych uchwał. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy do uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Załączniki
Plik Opis
Treść podjętych uchwał NWZA 27.01.2011.pdf Uchwały podjęte na NWZA w dniu 27 stycznia 2011 roku

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TRAVELPLANET.PL SA
(pełna nazwa emitenta)
TRAVELPLANET Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-079 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ruska 11/12
(ulica) (numer)
071 3418245 071 3431749
(telefon) (fax)
info@travelplanet.pl www.travelplanet.pl
(e-mail) (www)
8971652554 932281575
(NIP) (REGON)
dzkoc15

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Marcin Przybylski Prezes Zarządu
2011-01-28 Bożena Garbińska Członek Zarządu ds. Finansowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dzkoc15

Podziel się opinią

Share
dzkoc15
dzkoc15