Trwa ładowanie...
d1pm1jr
espi

TRAVELPLANET - Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Travelplanet.pl S.A. (6/2011)

TRAVELPLANET - Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Travelplanet.pl S.A. (6/2011)
Share
d1pm1jr

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TRAVELPLANET | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Travelplanet.pl S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 5 ust.1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz. 259) Zarząd Travelplanet.pl S.A. informuje, że dnia 27 stycznia 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Travelplanet.pl S.A. podjęło uchwałę na podstawie której Pan Jerzy Krawczyk został powołany do składu Rady Nadzorczej Travelplanet.pl S.A.Pan Jerzy Krawczyk w 1996 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej oraz studia podyplomowe o specjalności Zarządzanie Finansami na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W 1999 roku ukończył MBA prowadzone przez Polish Open University?kierunek: Zarządzanie Strategiczne. W latach 2000-2001 ukończył studia podyplomowe o specjalności Podatki w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Karierę
zawodową rozpoczął w trakcie studiów magisterskich na stanowisku Kierownika Sekcji Zarządzania Finansami i Controllingu w firmie JTT Computer S.A. we Wrocławiu. W roku 1998 awansował na stanowisko Dyrektora Finansowego, a rok później został Wiceprezesem ds. Finansowych. Funkcję Prezesa Zarządu TETA S.A. pełni od 2002 roku.Pan Jerzy Krawczyk nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna wobec działalności Travelplanet.pl S.A. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonych na podstawie ustawy o KRS. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TRAVELPLANET.PL SA
(pełna nazwa emitenta)
TRAVELPLANET Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-079 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ruska 11/12
(ulica) (numer)
071 3418245 071 3431749
(telefon) (fax)
info@travelplanet.pl www.travelplanet.pl
(e-mail) (www)
8971652554 932281575
(NIP) (REGON)
d1pm1jr

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Marcin Przybylski Prezes Zarządu
2011-01-28 Bożena Garbińska Członek Zarządu ds. Finansowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1pm1jr

Podziel się opinią

Share
d1pm1jr
d1pm1jr