Trwa ładowanie...
d24ufsu

TRICEPS.PL S.A. - Zmniejsze udziału poniżej progu 5% w ogólnej licznie głosów (1/2015)

TRICEPS.PL S.A. - Zmniejsze udziału poniżej progu 5% w ogólnej licznie głosów (1/2015)

Share
d24ufsu
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2015
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
TRICEPS.PL S.A.
Temat
Zmniejsze udziału poniżej progu 5% w ogólnej licznie głosów
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Spółki TRICEPS.PL S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 7 maja 2015 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Przemysława Foltyna, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmianie dotychczas posiadanego udziału i zmniejszeniu udziału poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki TRICEPS.PL S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka).
Załączniki
Plik Opis
triceps_espi.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TRICEPS.PL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TRICEPS.PL S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-541 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Armii Krajowej 8C/2
(ulica) (numer)
71 336 50 94 71 336 50 94
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
8892722194
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-11 Michał Wasilewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24ufsu

Podziel się opinią

Share
d24ufsu
d24ufsu