Trwa ładowanie...
d1r1qyd
d1r1qyd
espi

TRION - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TRION S.A. w d...

TRION - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TRION S.A. w dniu 7.11.2011 r. Przerwa w obradach. (83/2011)
Share
d1r1qyd

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 83 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TRION | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TRION S.A. w dniu 7.11.2011 r. Przerwa w obradach. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.), Zarząd TRION S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 7 listopada 2011 r. w Warszawie wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziałem tychże akcji w kapitale zakładowym, z łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów za, przeciw i wstrzymujących się. Załącznik ? uchwały podjęte przez NWZA Akcjonariuszy TRION S.A. Jednocześnie Zarząd spółki TRION S.A. informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 7.11.2011 r. podjęło uchwałę nr 3 w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Walnego
Zgromadzenia do dnia 15 listopada do godz. 12.00. Niniejsza przerwa została ogłoszona na wniosek pełnomocnika jednego z akcjonariuszy. Obrady po przerwie odbędą się również w siedzibie ALTERCO S.A. w Warszawie, ul. Rondo ONZ 1, Budynek RONDO 1, piętro IX, budynek B, godz. 12.00. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Uchwały NWZA-przerwa-TRION S.A. 07.11.2011.pdf | Uchwały NWZA 7112011 | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TRION SA
(pełna nazwa emitenta)
TRION Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
88-100 Inowrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Marcinkowskiego 154
(ulica) (numer)
052 35 84 130 052 357 11 26
(telefon) (fax)
sekretariat@trion.pl www.trion.pl
(e-mail) (www)
944-16-35-703 351284072
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-07 Jarosław Żołędowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1r1qyd

Podziel się opinią

Share
d1r1qyd
d1r1qyd