Trwa ładowanie...
d221u2j

Trwa sezonowe pogorszenie koniunktury w rolnictwie - IRG SGH

03.03. Warszawa (PAP) - Ogólny wskaźnik koniunktury w rolnictwie spadł w I kwartale 2014 r. o 2,8, z poziomu minus 1,9 do minus 4,7 - poinformował w komunikacie z badań Instytut...

Share
d221u2j

03.03. Warszawa (PAP) - Ogólny wskaźnik koniunktury w rolnictwie spadł w I kwartale 2014 r. o 2,8, z poziomu minus 1,9 do minus 4,7 - poinformował w komunikacie z badań Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH.

"Spadek wskaźnika koniunktury jest skutkiem obniżenia się wskaźnika wyrównanych przychodów pieniężnych o 6,9 (z -2,5 do -9,4). Druga składowa wskaźnika koniunktury - wskaźnik zaufania rolników - wzrosła o 5,3 (z -0,8 do 4,5)" - napisano w komentarzu.

Zdaniem autorów badania, zimowy zastój w produkcji rolnej spowodował pogorszenie sytuacji dochodowej gospodarstw rolnych, jednak nadchodzący sezon zasiewów skłania rolników do optymizmu.

d221u2j

"Wskaźnik koniunktury w dalszym ciągu znajduje się ponad długookresową średnią. Pogorszenie się koniunktury w rolnictwie ma charakter sezonowy. Świadczy o tym zarówno wzrost w skali roku ogólnego wskaźnika koniunktury, jak i jego składowych - wskaźnika wyrównanych przychodów pieniężnych i wskaźnika zaufania, odpowiednio o: 5, 4,1 i 6,8. Oczyszczony z wahań sezonowych i zakłóceń przypadkowych ogólny wskaźnik koniunktury kwartalnie zwiększył się, co przesądza o pozytywnej średnioterminowej tendencji w polskim rolnictwie" - napisano.

Badanie wskazuje, że zmiany koniunktury w badanych przekrojach gospodarstw rolnych były zróżnicowane.

"Poprawę koniunktury odnotowano w gospodarstwach zazwyczaj najbardziej efektywnych, najlepiej radzących sobie w zmiennej koniunkturze i najtrafniej odczytujących sygnały płynące z rynku, tj. u rolników działających w makroregionie środkowowschodnim, młodych i z wykształceniem wyższym. Koniunktura najbardziej pogorszyła się w makroregionie zachodnim, w gospodarstwach największych, kierowanych przez osoby w wieku 31-45 lat i z wykształceniem podstawowym lub zasadniczym zawodowym" - napisano.

"Sezonowe pogorszenie koniunktury uwidacznia się w saldach wydatków bieżących i inwestycyjnych. Odnotowano kwartalny spadek zakupów nawozów mineralnych, pasz treściwych, środków ochrony roślin i maszyn rolnych, a także nakładów na budynki i budowle. Zmiany roczne są jednak dodatnie" - dodano.

d221u2j

W ocenie rolników zmniejszyła się - w porównaniu z październikiem 2013 r. - dostępność kredytów preferencyjnych.

"Odsetek gospodarstw sygnalizujących pogorszenie tej dostępności zwiększył się o 30,2 pkt. proc. Skłonność rolników do zadłużania się nieznacznie wzrosła, co należy wiązać ze spodziewaną poprawą ich zdolności obsługi kredytu. Nieznacznie zmniejszyło się (o 1,1 pkt) - w skali roku - saldo odpowiedzi na pytanie o znaczenie dopłat bezpośrednich do produkcji rolnej w stosunku do przychodów z niej uzyskanych. Aż 99,5 proc. ankietowanych gospodarstw rolnych zadeklarowało korzystanie z tych dopłat" - napisano. (PAP)

nik/ ana/

d221u2j

Podziel się opinią

Share
d221u2j
d221u2j