Trwa ładowanie...
d4bcwe4

TU EUROPA SA - Nabycie aktywów o znacznej wartości (3/2011)

TU EUROPA SA - Nabycie aktywów o znacznej wartości (3/2011)

Share
d4bcwe4

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TU EUROPA SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie aktywów o znacznej wartości | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA Spółka Akcyjna informuje, iż w związku z otrzymaniem w dniu dzisiejszym od jednostki zależnej tj. Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA informacji o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej z dniem 12.01.2011 r. (sygnatura akt: WR.VI.NS-REJ.KRS/024267/10/234) podwyższenia kapitału zakładowego jednostki zależnej, Emitent nabył z tym dniem 1.000.000 akcji wyemitowanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 2-4, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod nr 0000092396.Wyemitowane przez Spółkę zależną od Emitenta akcje są akcjami zwykłymi imiennymi serii H o numerach od 2 072 001 do 3 072 000, o wartości nominalnej 100 zł każda. Emisja nastąpiła w ramach subskrypcji zamkniętej. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 100.000.000 zł (cena nabycia).Charakter powiązań między Emitentem i osobami zarządzającymi
lub nadzorującymi Emitenta a zbywającym aktywa:- Pan Jacek Podoba?Prezes Zarządu Emitenta pełni również funkcję Prezesa Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA- Pan Bogdan Frąckiewicz?Wiceprezes Zarządu Emitenta pełni również funkcję Wiceprezesa Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA- Pan Krzysztof Mędrala?Wiceprezes Zarządu Emitenta pełni również funkcję Wiceprezesa Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA- Pan Stanisław Wlazło - Wiceprezes Zarządu Emitenta pełni również funkcję Wiceprezesa Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA- Pan Piotr Sztuba?Wiceprezes Zarządu Emitenta pełni również funkcję Członka Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA- Pan Jarosław Augustyniak?Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta pełni również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA- Pan Remigiusz Baliński?Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta pełni również funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń
na Życie EUROPA SA- Pan Radosław Stefurak?Sekretarz Rady Nadzorczej Emitenta pełni również funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA- Pan Dariusz Niedośpiał - Członek Rady Nadzorczej Emitenta pełni również funkcję Członka Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA- Pan Mariusz Staniszewski - Członek Rady Nadzorczej Emitenta pełni również funkcję Członka Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie EUROPA SAJako kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości przyjęto stosunek wartości nabytych aktywów do kapitału własnego Emitenta.Zakup akcji nastąpił ze środków Emitenta.Nabyte akcje stanowią 32,55 % w kapitale zakładowym spółki zależnej po podwyższeniu tego kapitału.Akcje stanowią lokatę Emitenta o charakterze długoterminowym.Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA jest jednostką zależną od Emitenta, w której Emitent posiada 100 % akcji i 100 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4bcwe4

| | | Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TU EUROPA SA | | Ubezpieczenia (ube) | | | |
| | | (skróconanazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 53-333 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Powstańców Śląskich | | 2-4 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 071 3341700 | | 071 3341707 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@tueuropa.com.pl | | www.tueuropa.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 895-10-07-276 | | 272324625 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-07-12 Stanisław Wlazło Wiceprezes Zarządu
2010-07-12 Piotr Sztuba Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4bcwe4

Podziel się opinią

Share
d4bcwe4
d4bcwe4