Trwa ładowanie...
d1o078a
espi

TUP - Aneks techniczny do umowy o kredyt inwestycyjny zawarty z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (7/2013)

TUP - Aneks techniczny do umowy o kredyt inwestycyjny zawarty z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (7/2013)
Share
d1o078a

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TUP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Aneks techniczny do umowy o kredyt inwestycyjny zawarty z Bankiem Zachodnim WBK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2012 z dnia 21.12.2012r. Zarząd TUP S.A. informuje, że w dniu 27 lutego 2013r. TUP Property S.A. (Spółka, Kredytobiorca), zawarła z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (Kredytodawca), aneks do umowy kredytowej z dnia 18 grudnia 2007r. Aneks został zawarty w związku z koniecznością uzyskania dodatkowych opinii prawnych. Strony postanowiły o przedłużeniu terminu trwania umowy kredytowej do dnia 7 czerwca 2013r. Kwota kredytu na dzień 27 lutego 2013r. wynosi 6 898 tys. euro. Na podstawie Aneksu i związku z płatnością rat kredytowych przez TUP Property S.A., zabezpieczenie Kredytodawcy dotyczące poręczeń i gwarancji obejmuje oświadczenie Kredytobiorcy i TUP S.A. o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na rzez Banku do kwoty 10 347 tys. euro. Bank może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 31 grudnia 2017 r. Pozostałe istotne warunki umowy kredytowej oraz forma zabezpieczeń nie uległy zmianie. TUP Property S.A. jest podmiotem zależnym od TUP S.A. Informacje o zawarciu
oraz zmianach ww. umowy kredytowej Zarząd TUP S.A. przekazał w raportach bieżących: 116/2007, 11, 18, 52, 53/2010, 4/2011, 42/2012. Umowa kredytowa przekracza 10% kapitałów własnych emitenta, co stanowi kryterium uznania jej za umowę znaczącą. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TUP SA
(pełna nazwa emitenta)
TUP Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-108 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Zielna 37
(ulica) (numer)
022 3386629, 3386620 022 721 38 57
(telefon) (fax)
info@tup.com.pl tup.com.pl
(e-mail) (www)
527-010-29-48 012835824
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-27 Robert Jacek Moritz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1o078a

Podziel się opinią

Share
d1o078a
d1o078a