Trwa ładowanie...
d4hw0h2

TVN - Podwyższenie kapitału zakładowego TVN S.A. (119/2011)

TVN - Podwyższenie kapitału zakładowego TVN S.A. (119/2011)

Share
d4hw0h2

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 119 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TVN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podwyższenie kapitału zakładowego TVN S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TVN S.A. informuje, że w dniu 21 grudnia 2011 r. otrzymał informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki TVN S.A. w wyniku postanowienia z dnia 13 grudnia 2011, z kwoty 68 755 022,20 zł do kwoty 68 760 660,20 zł w wyniku objęcia 28 190 akcji serii C3. Po rejestracji kapitał zakładowy TVN S.A. składa się z 343 803 301 akcji o nominalnej wartości 20 gr. każda, w tym: ? 161 815 430 akcji imiennych serii A, ? 1 390 000 akcji imiennych serii B, ? 17 150 000 akcji imiennych serii D, ? 78 660 akcji na okaziciela serii C1, ? 484 867 akcji na okaziciela serii C2, ? 938 847 ,akcji na okaziciela serii C3, ? 3 775 akcji na okaziciela serii E1, ? 17 710 akcji na okaziciela serii E2, ? 153 100 akcji na okaziciela serii E3, ? 651 024 akcji na okaziciela serii E4 oraz ? 161 119 888 akcji na okaziciela serii F. Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu TVN S.A. wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości
kapitału zakładowego TVN S.A. wynosi 343 803 301 głosów. Każda akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu TVN S.A. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w ramach warunkowego podwyższenia kapitału w wyniku realizacji Programu Motywacyjnego TVN S.A., zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia TVN S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | The Management Board of TVN S.A. informs, that on December 21, 2011 it was informed that the Court registered an increase in the share capital of TVN S.A. as a result of resolution dated December 13, 2011.The share capital of TVN S.A. has been increased from PLN 68,755,022.20 to PLN 68,760,660.20 as a result of issuing 28,190 bearer shares C3 series.After the registration of this increase the share capital of TVN S.A. is split into 343,803,301 shares, each of PLN 0.20 nominal value of which: • 161,815,430 registered shares A series, • 1,390,000 registered shares B series, • 17,150,000 registered shares D series, • 78,660 bearer shares C1 series, • 484,867 bearer shares C2 series, • 938,847 bearer shares C3 series,, • 3,775 bearer shares E1 series, • 17,710 bearer shares E2 series, • 153,100 bearer shares E3 series, • 651,024 bearer shares E4 series, • 161,119 888 bearer shares F series. After the registration of the increase of the share capital of TVN S.A., the number of votes on the General
Shareholders Meeting of TVN S.A., resulting from the registered share capital of TVN S.A. amounts to 343,803,301 votes. Each share gives one vote at the Shareholders Meeting of TVN S.A. The increase was conducted within the framework of the conditional capital increase resulting from execution of TVN Incentive Plan introduced on the base of resolutions adopted by the General Meeting of Shareholders of TVN S.A. | |

d4hw0h2

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | TVN SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TVN | | Media (med) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-952 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wiertnicza | | 166 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 856 60 60 | | 022 856 66 66 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 9510057883 | | 011131245 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-21 Markus Tellenbach Prezes Zarządu Markus Tellenbach
2011-12-21 John Driscoll, Członek Zarządu John Driscoll,

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4hw0h2

Podziel się opinią

Share
d4hw0h2
d4hw0h2