Trwa ładowanie...
d365g13
d365g13
espi

TVN - Transakcja kupna i sprzedaży akcji TVN S.A. przez osobę pełniącą w strukturze emitenta funk...

TVN - Transakcja kupna i sprzedaży akcji TVN S.A. przez osobę pełniącą w strukturze emitenta funkcje kierownicze i posiadającą stały dostęp do informacji poufnych oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji dotyczących rozwoju i perspektyw gospodarczych Spółki. (51/2011)
Share
d365g13
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 51 / 2011
Data sporządzenia: 2011-04-11
Skrócona nazwa emitenta
TVN
Temat
Transakcja kupna i sprzedaży akcji TVN S.A. przez osobę pełniącą w strukturze emitenta funkcje kierownicze i posiadającą stały dostęp do informacji poufnych oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji dotyczących rozwoju i perspektyw gospodarczych Spółki.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TVN S.A. ("Spółki") informuje, iż otrzymał informację, żeosoba pełniąca w strukturze emitenta funkcje kierownicze i posiadająca stały dostęp do informacji poufnych oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji dotyczących rozwoju i perspektyw gospodarczych Spółki, dokonała dokonała transakcji kupna 4 712 akcji TVN S.A. po cenie 10,58 zł za akcję w dniu 8 kwietnia 2011 r. (transakcja poza rynkiem regulowanym?realizacja praw do nabycia akcji w ramach programu motywacyjnego).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
The Management Board of TVN S.A. (the“Company”) reports hereby, that itwas informed that a person from the managerial level of the Company, whohas a constant access to the confidential information and is competentto take decisions on the development and perspectives of the Companypurchased 4,712 shares of TVN S.A. at a price of PLN 10.58 per share(off session transaction - the realization of the stock option plan) onApril 8, 2011.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TVN SA
(pełna nazwa emitenta)
TVN Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-952 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wiertnicza 166
(ulica) (numer)
022 856 60 60 022 856 66 66
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
d365g13

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-11 Markus Tellenbach Prezes Zarządu Markus Tellenbach
2011-04-11 John Driscoll Członek Zarządu John Driscoll

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d365g13

Podziel się opinią

Share
d365g13
d365g13