Trwa ładowanie...
d32fk1w
espi

TVN - Transakcja Sprzedaży akcji TVN S.A. przez członka Rady Nadzorczej Spółki. (19/2014)

TVN - Transakcja Sprzedaży akcji TVN S.A. przez członka Rady Nadzorczej Spółki. (19/2014)
Share
d32fk1w
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2014
Data sporządzenia: 2014-02-21
Skrócona nazwa emitenta
TVN
Temat
Transakcja Sprzedaży akcji TVN S.A. przez członka Rady Nadzorczej Spółki.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TVN S.A. ("Spółki") informuje, iż otrzymał informację, że członek rady Nadzorczej Spółki, dokonał transakcji kupna 36 000 akcji TVN S.A. po cenie11,58 zł za akcję w dniu 14 lutego 2014 r. oraz kupna 36 000 akcji TVN S.A. po cenie11,58 zł za akcję w dniu 17 lutego 2014 r. ( obie transakcje poza rynkiem regulowanym ? realizacja praw do nabycia akcji w ramach programu motywacyjnego).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
The Management Board of TVN S.A. (the ?Company") reports hereby, that it was informed that a member of the Supervisory Board of the Company purchased 36,000 shares of TVN S.A. at a price of PLN 11,68 per share on February 14, 2014 and purchased 36,000 shares of TVN S.A. at a price of PLN 11,68 per share on February 17, 2014 ( (both off session transactions - the realization of the stock option plan).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TVN SA
(pełna nazwa emitenta)
TVN Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-952 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wiertnicza 166
(ulica) (numer)
022 856 60 60 022 856 66 66
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
9510057883 011131245
(NIP) (REGON)
d32fk1w

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-21 Markus Tellenbach Prezes Zarządu Markus Tellenbach
2014-02-21 John Driscoll Wiceprezes Zarządu John Driscoll

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d32fk1w

Podziel się opinią

Share
d32fk1w
d32fk1w