Trwa ładowanie...
d2x6m9u
d2x6m9u
espi

TVN - Transakcja zakupu i sprzedaży akcji TVN S.A. przez członka Zarządu Spółki (111/2014)

TVN - Transakcja zakupu i sprzedaży akcji TVN S.A. przez członka Zarządu Spółki (111/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2x6m9u
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 111 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-26
Skrócona nazwa emitenta
TVN
Temat
Transakcja zakupu i sprzedaży akcji TVN S.A. przez członka Zarządu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TVN S.A. (?Spółki?) informuje, iż otrzymał informację, że członek Zarządu Spółki, w dniu 25 listopada 2014 dokonał transakcji zakupu 10 700 akcji TVN S.A. po cenie 11,68 za akcję, transakcja poza rynkiem regulowanym ? realizacja praw do nabycia akcji w ramach programu motywacyjnego oraz sprzedaży 10 700 akcji TVN S.A. po cenie 15,88 zł za akcję, na rynku regulowanym tego samego dnia.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
The Management Board of TVN S.A. (the Company) reports hereby, that it was informed that a member of the Management Board of the Company on November 25, 2014 purchased 10,700 shares of TVN S.A. at a price of PL 11,68 per share and sold 10,700 shares of TVN S.A. at a price of PL 15,88 per share during session transaction on the same day.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TVN SA
(pełna nazwa emitenta)
TVN Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-952 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wiertnicza 166
(ulica) (numer)
022 856 60 60 022 856 66 66
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
9510057883 011131245
(NIP) (REGON)
d2x6m9u

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-26 Markus Tellenbach Prezes Zarządu Markus Tellenbach
2014-11-26 John Driscoll Wiceprezes Zarządu John Driscoll

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2x6m9u

Podziel się opinią

Share
d2x6m9u
d2x6m9u