Trwa ładowanie...
d4c4mec
d4c4mec
espi

TVN - Transakcja zakupu i sprzedaży akcji TVN S.A. przez członka Zarządu Spółki (112/2014)

TVN - Transakcja zakupu i sprzedaży akcji TVN S.A. przez członka Zarządu Spółki (112/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d4c4mec
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 112 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-26
Skrócona nazwa emitenta
TVN
Temat
Transakcja zakupu i sprzedaży akcji TVN S.A. przez członka Zarządu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TVN S.A. (?Spółki?) informuje, iż otrzymał informację, że członek Zarządu Spółki, dokonał transakcji sprzedaży 18 621 akcji TVN S.A. po cenie 15,04 zł za akcję w dniu 20 listopada 2014 r. na rynku regulowanym oraz sprzedaży 4 000 akcji TVN S.A. po cenie 15,04 zł za akcję w dniu 21 listopada 2014 r. na rynku regulowanym. Następnie w dniu 24 listopada 2014 r. dokonał transakcji zakupu 73 050 akcji TVN S.A. po cenie 10,58 za akcję, transakcja poza rynkiem regulowanym ? realizacja praw do nabycia akcji w ramach programu motywacyjnego oraz sprzedaży 40 850 akcji TVN S.A. po cenie 15,52 zł za akcję, na rynku regulowanym tego samego dnia. A także sprzedaży 15 000 akcji TVN S.A. po cenie 15,52 zł za akcję w dniu 25 listopada 2014 r., na rynku regulowanym.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
The Management Board of TVN S.A. (the Company) reports hereby, that it was informed that a member of the Management Board of the Company on November 20, 2014, sold 18,621 shares of TVN S.A. at a price of PL 15,04 per share during session transaction and on November 21, 2014 sold 4,000 shares of TVN S.A. at a price of PL 15,04 per share during session transaction. Then on November 24, 2014 purchased 73,050 shares of TVN S.A. at a price of PL 10,58 during off session off transactions -the realization of the stock option plan and sold 40,850 shares of TVN S.A. at a price of PL 15,52 per share during session transaction on the same day. Same person sold 15,000 shares of TVN S.A. at a price of PL 15,52 per share during session transaction on November 25, 2014.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TVN SA
(pełna nazwa emitenta)
TVN Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-952 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wiertnicza 166
(ulica) (numer)
022 856 60 60 022 856 66 66
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
9510057883 011131245
(NIP) (REGON)
d4c4mec

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-26 Markus Tellenbach Prezes Zarządu Markus Tellenbach
2014-11-26 John Driscoll Wiceprezes Zarządu John Driscoll

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4c4mec

Podziel się opinią

Share
d4c4mec
d4c4mec