Trwa ładowanie...
dza54cu
dza54cu
espi

TVN - Wniesienie aportu do spółki zależnej TVN DTH Holding S.E.C.S. (89/2014)

TVN - Wniesienie aportu do spółki zależnej TVN DTH Holding S.E.C.S. (89/2014)
Share
dza54cu
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 89 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-09
Skrócona nazwa emitenta
TVN
Temat
Wniesienie aportu do spółki zależnej TVN DTH Holding S.E.C.S.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TVN S.A. (?Spółka?) informuje, iż w dniu 9 lipca 2014 r. Spółka zawarła umowę zbycia posiadanych akcji ITI Neovision S.A. poprzez ich wniesienie jako wkładu do spółki komandytowej TVN DTH Holding S.E.C.S. z siedzibą w Luksemburgu, której wszystkimi wspólnikami są podmioty z Grupy Kapitałowej TVN S.A.(?Umowa?). Umowa dotyczy wniesienia przez Spółkę do TVN DTH Holding S.E.C.S.. aportu w postaci 32% akcji ITI Neovision S.A., operatora platformy usług telewizji satelitarnej nc+, o wartości 1 560 000 000 zł. Transakcja ta jest elementem dalszej reorganizacji Grupy Kapitałowej TVN S.A. rozpoczętej zbyciem udziałów w ITI Neovision Sp. z o.o. oraz w Grupie Onet.pl S.A. Wartość Umowy została uznana za znaczącą w związku z tym, że wartość aktywów wnoszonych do TVN DTH Holding S.E.C.S.. przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
The Management Board of TVN S.A. (the „Company”) hereby informs that on July 9, 2014, the Company concluded an agreement regarding the disposal of shares in ITI Neovision S.A. as a contribution in kind to a limited partnership company TVN DTH Holding S.E.C.S. with its seat in Luxembourg, which stakeholders are entities of TVN Group (the „Agreement”). The Agreement concerns a contribution to TVN DTH Holding S.E.C.S. of the Company’s 32% stake in ITI Neovision S.A., the operator of satellite television platform nc+. The value of the contribution amounts to PLN 1,560,000,000. The transaction is a part of restructuring of TVN Group, initiated by disposals of ITI Neovision Sp. z o.o. and of Group Onet.pl S.A. The value of the Agreement was considered significant as the value of the contribution exceeds 10% of the Company’s equity.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TVN SA
(pełna nazwa emitenta)
TVN Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-952 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wiertnicza 166
(ulica) (numer)
022 856 60 60 022 856 66 66
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
951-00-57-883 11131245
(NIP) (REGON)
dza54cu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-09 Markus Tellenbach Prezes Zarządu Markus Tellenbach
2014-07-09 John Driscoll Wiceprezes Zarządu John Driscoll

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dza54cu

Podziel się opinią

Share
dza54cu
dza54cu