Trwa ładowanie...
d4hksj4
espi

TVN - Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu Grupy TVN S.A. za I kwartał 2015 r. (22/ ...

TVN - Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu Grupy TVN S.A. za I kwartał 2015 r. (22/2015)
Share
d4hksj4
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2015
Data sporządzenia: 2015-04-13
Skrócona nazwa emitenta
TVN
Temat
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu Grupy TVN S.A. za I kwartał 2015 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TVN S.A. informuje, że ulega zmianie termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy TVN S.A. za I kwartał 2015 roku. Raport ten zostanie opublikowany w dniu 5 maja 2015 r., a nie 15 maja 2015 r. jak informowano poprzednio (raport bieżący nr 1/2015 z dnia 7 stycznia 2015 r.).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
The Management Board of TVN S.A. informs about its decision to change publication date of the consolidated quarterly report of TVN Group for the 1st quarter of 2015. The before mentioned report will be published on May 5, 2015 and not on May 15, 2015 as disclosed previously (current report no 1/2015 published on January 7, 2015).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TVN SA
(pełna nazwa emitenta)
TVN Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-952 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wiertnicza 166
(ulica) (numer)
022 856 60 60 022 856 66 66
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
9510057883 011131245
(NIP) (REGON)
d4hksj4

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-13 Markus Tellenbach Prezes Zarzadu Markus Tellenbach
2015-04-13 John Driscoll Wiceprezes Zarządu John Driscoll

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4hksj4

Podziel się opinią

Share
d4hksj4
d4hksj4