Trwa ładowanie...
d2yrwc7
04-03-2016 14:38

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

Warszawa, 04.03.2016 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu 29 lutego - 4 marca br.

d2yrwc7
d2yrwc7

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Sieci: Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra cyfryzacji, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Jej celem jest ułatwienie budowy sieci szerokopasmowych. Źródło: ISBnews

E-commerce: Zakupy w internecie z płatnością w dogodnym dla siebie terminie po odbiorze zamówienia chce robić 75% firm, wynika z badania przeprowadzonego przez firmę badawczą IPC na zlecenie inviPay.pl. "Według badania przeprowadzonego dla nas przez IPC, firmy kupują online głownie produkty do bieżącej działalności - art. biurowe i elektronikę (77%). Przy wyborze sklepu 76% firm kieruje się możliwością otrzymania faktury. Z kolei 75% firm chce płacić za zakupy w internecie w dogodnym dla siebie terminie po odbiorze zamówienia. Dodatkowo badanie pokazuje, że 37% porzuca koszyk zakupów ponieważ brakuje preferowanej metody płatności" - powiedział prezes inviPay Marcin Pasenik podczas prezentacji badania, które objęło 800 firm. Źródło: ISBnews

Rynek reklamy TV: Wzrost całego rynku reklamy telewizyjnej i sponsoringu ukształtuje się w tym roku w w średnim jednocyfrowym tempie wobec wzrostu o 4,6% w ub.r., wynika z prognozy Cyfrowego Polsatu, przedstawionej przez członka zarządu spółki (oraz Telewizji Polsat) Macieja Steca. Źródło: ISBnews

d2yrwc7

Smartfony: Dwie trzecie Polaków posiada smartfon, a blisko jedna trzecia tablet. W związku z tym 46% właścicieli smartfonów zrezygnowała na jego rzecz z korzystania z aparatu fotograficznego, 40% z budzika, 29% z mapy/nawigacji GPS, 28% z zegarka, 24% z kalkulatora, 22% z odtwarzacza muzyki, 21% z komputera, 16% z papierowego kalendarza, wynika z najnowszego raportu Deutsche Banku "Portret finansowy Polaków 2015. Plany na 2016 r." Źródło: ISBnews

Cyberbezpieczeństwo: Złośliwe oprogramowania, wirusy oraz ataki hakerów to najczęściej wymieniane zagrożenia, jakich obawiają się polscy przedsiębiorcy z sektora MŚP - wynika z badania ARC Rynek i Opinia, wykonanego dla home.pl. Źródło: spółka

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Polkomtel: Spółka pośrednio zależna od Cyfrowego Polsatu ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 503 124 060 akcji spółki Midas S.A., uprawniających do 34,0025% ogólnej liczby głosów i kapitału zakładowego w Midasie, podał Cyfrowy Polsat. Cena akcji Midasa w wezwaniu została określona na 0,81 zł. Polkomtel - spółka pośrednio zależna od Cyfrowego Polsatu - nabyła od Ortholuck 100% udziałów w spółce Litenite Limited, będącej bezpośrednim właścicielem 976 542 690 akcji spółki Midas, reprezentujących 65,9975% ogólnej liczby głosów i kapitału zakładowego, podał Cyfrowy Polsat. Źródło: ISBnews

d2yrwc7

Cyfrowy Polsat: Zakłada, po przejęciu Midasa, nakłady inwestycyjne na poziomie do 1 mld zł w ciągu trzech lat na rozwój sieci przy utrzymaniu wskaźnika capex/przychody poniżej 10%, poinformował prezes Tobias Solorz. Polkomtel, operator sieci Plus, buduje pierwszą w Polsce komercyjną sieć LTE-Advanced z prędkością Internetu do 300 Mb/s. Źródło: ISBnews, spółka

Cyfrowy Polsat: Po przejęciu Midasa, zakłada powrót do wypłaty dywidendy począwszy od 2017 roku, przy jednoczesnym systematycznym zmniejszaniu poziomu zadłużenia netto grupy docelowo poniżej 1,75x, poinformował członek zarządu ds. finansowych Tomasz Szeląg. Źródło: ISBnews

Cyfrowy Polsat: Łączna liczba aktywnych usług generujących przychód (RGU) w Grupie wyniosła 16,5 mln w 2015 r. (spadek o 0,1% r/r), z czego 77% to usługi świadczone w modelu kontraktowym (wskaźnik ten wzrósł r/r z poziomu 74,9%), podała spółka. Źródło: ISBnews

d2yrwc7

Cyfrowy Polsat: W całym 2015 r. spółka miała 1 163,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 292,5 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 9 823 mln zł w porównaniu z 7 409,9 mln zł rok wcześniej. EBITDA wyniosła 3 685,1 mln zł wobec 2 738,3 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Netia: Oczekuje, że zwiększy penetrację swoich usług na sieci do 25-26% z 15-16% w perspektywie 7-8 lat, poinformował prezes Tomasz Szopa. Największe nakłady na modernizację sieci szacowane łącznie na 417 mln zł nastąpią w latach 2017-2018. Inwestycje w modernizację mają się zakończyć w 2020 r. Źródło: ISBnews

Netia: Rada nadzorcza zatwierdziła inwestycję w infrastrukturę sieci dostępowej spółki w latach 2016-2026, w celu jej całościowej modernizacji do standardu NGA (next-generation access) umożliwiającego przepływność na poziomie wyższym niż 100 Mbps, podał operator. Kwota inwestycji wynosi łącznie ok. 417 mln zł do 2020.

d2yrwc7

Comarch: Zakłada wzrost przychodów r/r na koniec 2016 roku i "obfity" tegoroczny capex, wyraźnie przekraczający 100 mln zł, poinformował wiceprezes Konrad Tarański. Źródło: ISBnews

Comarch: W całym 2015 r. spółka miała 78,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 67,89 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 132,49 mln zł w porównaniu z 1 038,35 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Grupa AB: Ocenia, że jej sytuacja finansowa umożliwia dalszą ekspansję biznesową. Grupa oczekuje dalszego umacniania pozycji w Czechach oraz wykorzystania impulsu wzrostowego na polskim rynku w postaci programu rządowego Rodzina 500+, poinformowali członkowie zarządu. Źródło: ISBnews

d2yrwc7

Grupa AB: Odnotowała 38,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. r.fin. 2015/16 (1 lipca - 31 grudnia 2015) wobec 40,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 859,46 mln zł w w I poł. r.fin. 2015/2016 wobec 3 572,61 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Asseco Business Solutions (Asseco BS): Będzie pracowało nad zwiększaniem wysokomarżowych przychodów, ze szczególnym naciskiem na sprzedaż zagraniczną, poinformował wiceprezes Piotr Masłowski. Źródło: ISBnews

Asseco Business Solutions: Odnotowało 33,51 mln zł jednostkowego zysku netto w 2015 r. wobec 28,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 151,84 mln zł w 2015 r. wobec 145,03 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

d2yrwc7

Ailleron: Przedstawi 10 marca plany strategiczne na najbliższe lata, podała spółka. Źródło: ISBnews

Multimedia Polska: Zanotowały wzrost liczby sprzedanych usług (RGU) o ok. 73,7 tys. netto, tj. o 5% r/r do 1 674,6 mln usług na koniec 2015 r. W ocenie spółki, jest to wynik bardzo zadowalający i potwierdzający odwrócenie niekorzystnych trendów związanych z cyfryzacją telewizji naziemnej w Polsce. Liczba klientów wzrosła do 824,1 tys. na koniec ub. r. Źródło: ISBnews

Midas: Odnotował 105,81 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 320,86 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 577,88 mln zł w 2015 r. wobec 430,54 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

SMT: W całym 2015 r. spółka miała 55,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 25,21 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 146,53 mln zł w porównaniu z 236,38 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Wasko: W całym 2015 r. spółka miała 24,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 12,68 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 452,14 mln zł w porównaniu z 372,52 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Lark.pl: W całym 2015 r. spółka miała 3,18 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 236,71 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 76,78 mln zł w porównaniu z 93,36 mln zł rok wcześniej.

MNI: W całym 2015 r. spółka miała 0,35 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 8,98 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 190,94 mln zł w porównaniu z 181,02 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Comp: W całym 2015 r. spółka miała 25,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 21,89 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 714,42 mln zł w porównaniu z 599,75 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Hawe Telekom: Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty złożył wniosek o ogłoszenie upadłości spółki obejmującego likwidację majątku, podał Mediatel. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych zdecydował o otwarciu postępowania sanacyjnego Hawe Telekom, podał Mediatel. Źródło: ISBnews

LiveChat Software: Zwiększył bazę klientów o 331 firmy w lutym do łącznie ponad 14 tys., podała spółka. Źródło: ISBnews

MNI: Sąd Rejonowy w Łomży uznał postępowanie układowe za zakończone, a układ z wierzycielami za wykonany, podała spółka. Źródło: ISBnews

Macro Games: Podjął uchwałę w sprawie dojścia do skutku i przydziału obligacji serii A na kwotę 2,5 mln zł, podała spółka. Źródło: ISBnews

CI Games: Ocenia, że dostępne linie kredytowe dają możliwość zwiększenia budżetu marketingowego dla projektu "Sniper Ghost Warrior 3", gdyby okazało się, że przełoży się to lepsze wykorzystanie jego potencjału, powiedział prezes Marek Tymiński. Źródło: ISBnews

Huawei: Wprowadza GigaRadio - nowe rozwiązanie stacji bazowej, które ułatwi realizację globalnych wdrożeń komercyjnych sieci 4,5G na dużą skalę i zwiększenie możliwości przetwarzania o 50% przy małym rozmiarze. Źródło: spółka

T-Mobile Polska: Radosław Sałata objął stanowisko dyrektora Departamentu Sprzedaży ds. Rynku Prywatnego. Źródło: spółka

Groupon: Od 4 kwietnia Łukasz Ostrowski zastąpi na stanowisku CEO Anielę Hejnowską, która została awansowana na stanowisko International Vice President WER, przejmując nadzór nad rynkami Francji i krajów Beneluksu. Źródło: spółka

Zalando: Prognoza 2016: wzrost przychodów w górnym pułapie korytarza wzrostu 20-25%, skorygowana marża EBIT: 3,0-4,5%. Przychody w roku 2015: 2958 mln EUR, zysk EBIT po korekcie: 107,5 mln EUR (marża na poziomie 3,6%). Wzrost 33,6% w 2015 roku, wynikający z koncentracji na bogatej ofercie dla klienta, wsparty dodatkowymi możliwościami na rynku. Źródło: spółka

Zortrax: Dyrektorem ds. sprzedaży został Adam Wawiński, a dyrektorem ds. marketingu Bartłomiej Cymer. Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Netia: Zdecydowała o rozpoczęciu kolejnego etapu odkupu akcji własnych, w ramach którego nabędzie do 20% akcji po cenie nie wyższej niż 4,5 zł za akcję i kosztem maksymalnie 50 mln zł, podała spółka. Źródło: ISBnews

Netia: Uchyliła dotychczasową politykę dywidendową i wnioskuje do walnego o uchwalenie tegorocznej dywidendy w kwocie 0,2 zł na jedną akcję, wynika z komunikatu spółki. Źródło: ISBnews

Asseco Business Solutions: Zarząd zaproponuje radzie nadzorczej i walnemu zgromadzeniu przeznaczenie 33,42 mln zł z zysku za 2015 r. na dywidendy, tj. wypłatę 1 zł na akcję, podała spółka. Źródło: ISBnews

Asseco South Eastern Europe (SEE): Rada nadzorcza zarekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy wysokości 0,42 zł za 2015 rok, podała spółka. Wcześniejsza propozycja zarządu zakładała wypłatę 0,4 zł dywidendy na akcję. Źródło: ISBnews

Multimedia Polska: Zarząd będzie rekomendował akcjonariuszom wypłatę 100% zysku wypracowanego w 2015 roku w formie dywidendy, poinformowała spółka. Źródło: spółka

Salesmanago: Pozyskało 25 mln zł finansowania od 3TS Capital. Środki zostaną przeznaczone na badania i rozwój produktowy oraz silną ekspansję na terenie Europy, poinformował fundusz. Źródło: ISBnews

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Komputronik Biznes: Spółka zależna Komputronika podpisała z PKO Bankiem Polskim umowę na sprzedaż i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i serwis urządzeń, podała spółka. Szacunkowa wartość umowy to 40 mln zł netto. Źródło: ISBnews

Poczta Polska: Wyposażyła ponad 20 tys. listonoszy w całym kraju w urządzenia mobilne, która będą wykorzystywane na potrzeby obsługi korespondencji sądów, poinformowali przedstawiciele Poczty Polskiej. Źródło: ISBnews

Microsoft: Zaprezentował najnowszą wersję systemu klasy ERP dedykowanego sektorowi MSP. Usprawnienia dotyczą m.in. lepszej współpracy ze środowiskiem Office 365 oraz platformą usług chmurowych Microsoft Azure. Aplikacja zyskała także pełną integrację z systemem budowania relacji z klientami Microsoft Dynamics CRM oraz aplikacją analityczną Power BI. Źródło: spółka

InsERT: Spółdzielnia ?POKÓJ" - producent ?krówek" - wdrożył system ERP Navireo. Źródło: spółka

Cisco: Nowe przełączniki Nexus pozwalają na skalowanie wydajności chmury; HyperFlex Systems to nowa architektura ułatwiająca automatyzację zarządzania systemem. Ponadto, Cisco ogłosiło zamiar przejęcia firmy CliQr Technologies Inc. Źródło: spółka

SIMPLE: Fabryka Broni ?Łucznik"- Radom Sp. z o.o. producent i dostawca broni, wybrała oprogramowanie SIMPLE.ERP do poprawy efektywności procesu produkcyjnego. Źródło: ISBnews

Grupa 3S: Otworzy centrum danych w Warszawie. Powierzchnia kolokacyjna oferowana przez 3S zwiększy się o kolejne 1250m2. Warszawskim obiektem zarządzać będzie nowo powstała spółka - 3S BOX. Źródło: spółka

T-Bull: Zapowiada nową grę ?Road Racing". Premiera zaplanowana jest na kwiecień. Źródło: spółka

GTECH Poland (Grupa IGT): Zaprojektował i wdrożył system IT w kolekturach Ithuba - narodowej loterii w RPA. W ramach rocznego projektu między innymi dostarczono i zainstalowano 9 tys. terminali stacjonarnych, oraz przygotowano specjalne oprogramowanie dla ponad 2 tys. przenośnych urządzeń do sprzedaży gier loteryjnych. Źródło: spółka

Alior Bank: Będzie pierwszym bankiem na świecie, który w sumie skorzysta z portfolio czterech aplikacji IBM MobileFirst na iOS. Źródło: spółka

Indata: Przemysław Kucharzewski, który obejmie stanowisko prezesa zarządu w nowopowstałej spółce - INDATA Connect. Źródło: spółka

Inbook: Oczekuje dalszej poprawy wyników finansowych w 2016 r. Źródło: ISBnews

Huckleberry Studio: Przekształciła się w spółkę akcyjną i zmieniła nazwę na Huckleberry Games. Przygotowuje obecnie swoją najważniejszą produkcję - wieloosobową grę typu MMORPG pod tytułem ?Edengrad". Źródło: spółka

MEDIACAP: Powołała nową markę MCP Publica, która ma być dostawcą rozwiązań zzakresu badań, komunikacji marketingowej oraz rozwiązań IT. Źródło: spółka

indaHash.com: Ruszyła platforma, dzięki której reklamodawcy dotrą do tysięcy wpływowych Instagramerów, a użytkownicy Instagrama będą mogli zarabiać na swoich pasjach. Źródło: spółka

(ISBnews)

d2yrwc7
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2yrwc7