Trwa ładowanie...
d3nszks

UBOAT - LINE - Oświadczenie w przedmiocie pytań kierowanych do Zarządu przez Akcjonariuszy (23/2015) - EBI

UBOAT - LINE - Oświadczenie w przedmiocie pytań kierowanych do Zarządu przez Akcjonariuszy (23/2015)

Share
d3nszks
NEW CONNECT
Raport EBI nr 23 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-06
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Oświadczenie w przedmiocie pytań kierowanych do Zarządu przez Akcjonariuszy
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Uboat?Line Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w związku z pytaniami zadanymi do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 marca 2015 roku, a także z pytaniami zadanymi do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 listopada 2014 roku, na które nie udzielono odpowiedzi, a Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie postanowieniami zobowiązał Emitenta do udzielenia tychże informacji, zamierza niezwłocznie opublikować poprzez system EBI niniejsze informacje po zapoznaniu się ze stanem majątkowym Spółki. Precyzyjny termin publikacji nie jest w chwili obecnej możliwy do określenia, z uwagi na liczbę czynności jaką należy podjąć w zakresie uzyskania dostępu do dokumentacji księgowej Spółki i opracowania odpowiedzi. Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3nszks

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Filip Urbanowicz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3nszks

Podziel się opinią

Share
d3nszks
d3nszks