Trwa ładowanie...
d2gf2pg

Udział zagranicy w obrotach na rynku głównym GPW wzrósł do 52% w 2015 r.

Warszawa, 25.02.2016 (ISBnews) - Inwestorzy zagraniczni wygenerowali na głównym rynku akcji GPW 52% obrotów (wzrost o 3 pkt proc. r/r), inwestorzy instytucjonalni - 36% (spadek o 2 pkt), a indywidualni - 12% (spadek o 1 pkt), podała giełda.

Share
d2gf2pg

Warszawa, 25.02.2016 (ISBnews) - Inwestorzy zagraniczni wygenerowali na głównym rynku akcji GPW 52% obrotów (wzrost o 3 pkt proc. r/r), inwestorzy instytucjonalni - 36% (spadek o 2 pkt), a indywidualni - 12% (spadek o 1 pkt), podała giełda.

"Udział krajowych inwestorów instytucjonalnych wyniósł 36%, czyli o 2 pkt proc. mniej niż przed rokiem. W II poł. 2015 r. wśród instytucji dominowały TFI (udział na poziomie 35%), na drugim miejscu uplasowały się podmioty świadczące usługi animatorów (33%), na trzecim zaś otwarte fundusze emerytalne (15%)" - czytamy w komunikacie.

Udział inwestorów indywidualnych w całym 2015 r. wyniósł 12% (-1 pkt proc. rdr) potwierdzając tym samym kilkuletni trend spadkowy udziału tej grupy inwestorów w obrotach, choć tempo spadku wyhamowuje, podkreśliła także giełda.

Na rynku NewConnect główną rolę w dalszym ciągu odgrywają inwestorzy indywidualni, którzy wygenerowali w ub.r. 75% obrotów (wzrost o 5 pkt proc. r/r). Udział inwestorów instytucjonalnych w obrotach na NC kształtował się na poziomie 19% (spadek o 4 pkt), a inwestorów zagranicznych wyniósł 6% (spadek o 1 pkt).

d2gf2pg

Na rynku derywatów w 2015 r. wiodącą rolę odgrywali niezmiennie krajowi inwestorzy indywidualni, podano także.

"Na rynku kontraktów terminowych ich udział w obrotach kształtował się na poziomie 47% (1-proc. wzrost wobec 2014 r.). Również na rynku opcji udział wyniósł 47%. W 2015 r. udział instytucji krajowych oraz inwestorów zagranicznych w obrotach kontraktami kształtował się odpowiednio na poziomach: 38% i 15%. Na rynku opcji w badanym okresie inwestorzy zagraniczni wygenerowali obroty opcjami na poziomie 12%, a udział instytucji krajowych wyniósł 41%. Należy zauważyć, że udziały w obrotach kontraktami dotyczą całkowitego obrotu wszystkimi rodzajami kontraktów, tzn. kontraktów na indeksy, waluty, akcje, WIBOR i obligacje" - czytamy w komunikacie.

(ISBnews)

d2gf2pg

Podziel się opinią

Share
d2gf2pg
d2gf2pg