Trwa ładowanie...
d3etsx1

UKNF przypomina, jak zmienić OFE

Właściwe wypełnienie zawiadomienia o zmianie otwartego funduszu emerytalnego i aktualizacja danych osobowych przez klientów OFE są podstawą skutecznej zmiany funduszu - przypomina Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

d3etsx1
d3etsx1

UKNF informuje, co zrobić aby przejść z jednego OFE do innego. Z danych UKNF wynika bowiem, że problemy z transferem środków między OFE są najczęstszą przyczyną skarg trafiających do regulatora. Winę za to ponoszą jednak nie OFE, a klienci funduszy.

Katarzyna Biela z UKNF zwraca uwagę, że przed wyborem, czy pozostać w dotychczasowym funduszu, czy dokonać transferu środków do innego, należy przede wszystkim porównać dotychczasowe wyniki funduszy. Trzeba też sprawdzić, czy posiadamy aktualne i pełne dane dotyczące naszego członkostwa w dotychczasowym funduszu. "Należy dążyć do tego, aby decyzja ta była przemyślana i opierała się na racjonalnych przesłankach" - podkreśla Biela.

Informuje, że sesje transferowe (czyli sesje, podczas których zgromadzone środki są przenoszone z jednego funduszu do innego - PAP) odbywają się cztery razy w roku: na koniec lutego, maja, sierpnia i listopada. Aby zostać zakwalifikowanym do najbliższej wypłaty transferowej, należy wykonać szereg czynności. Po pierwsze, konieczne jest podpisanie umowy o członkostwo w nowym funduszu. Powinno to nastąpić do 25-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc transferowy. Zaraz po tym należy zawiadomić dotychczasowy fundusz o zawarciu nowej umowy z innym funduszem.

UKNF wyjaśnia, że zawiadomienie jest dokumentem sformalizowanym, a jego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z 14 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu i terminu powiadamiania ZUS przez otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej.

d3etsx1

W zawiadomieniu należy podać: imię i nazwisko, datę urodzenia, nazwę dotychczasowego funduszu, numer rachunku w dotychczasowym funduszu, numer PESEL, numer NIP, pełny adres zamieszkania, datę zawarcia umowy z nowym funduszem. Nie wolno zapomnieć o podpisaniu zawiadomienia oraz podaniu miejsca i daty sporządzenia i podpisania dokumentu. Prawidłowo wypełnione i podpisane zawiadomienie doręcza się dotychczasowemu funduszowi osobiście lub pocztą.

UKNF przypomina, że w przypadku, gdy dokonujemy zmiany funduszu przed upływem dwóch lat członkostwa w danym OFE, trzeba będzie uiścić opłatę w wysokości 80 zł. Jeżeli decyzje o zmianie podejmiemy przed upływem roku, opłata wyniesie 160 zł. W obu przypadkach dotychczasowy fundusz wysyła informację o wysokości opłaty oraz wskazuje rachunek pieniężny, na który należy wpłacić pieniądze. Transfer zostanie dokonany dopiero po uiszczeniu opłaty.

"Staremu" funduszowi nie trzeba przesyłać danych na temat nowego OFE. Zgłosi on naszą umowę do ZUS, gdzie nastąpi wymiana informacji z dotychczasowym funduszem. Po dokonaniu wypłaty transferowej, dotychczasowy fundusz przekaże byłemu członkowi pisemną informację, która będzie zawierać: numer rachunku klienta; podstawowe dane osobowe członka zawarte w rejestrze członków funduszu; wartość jednostki rozrachunkowej, liczbę i łączną wartość jednostek rozrachunkowych na rachunku członka funduszu w piątym dniu roboczym poprzedzającym dokonanie wypłaty transferowej; daty i kwoty wpłat składek i wypłat transferowych do funduszu, kwoty opłat potrącanych ze składek oraz liczbę jednostek rozrachunkowych zaliczonych na rachunek członka w czasie ostatnich 12 miesięcy; pouczenie o trybie postępowania w przypadku uznania przez członka funduszu, że otrzymana informacja zawiera błędne dane.

Prawidłowe wypełnienie zawiadomienia jest kluczem do skutecznej zmiany funduszu. UKNF zwraca jednak uwagę na aktualizowanie własnych danych w OFE.

d3etsx1

Z informacji opublikowanych przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego za drugi kwartał tego roku wynika, że w tym czasie ponad 145 tys. członków otwartych funduszy emerytalnych zdecydowało się na zmianę OFE. W okresie tym do regulatora trafiło prawie 700 skarg na OFE. Ponad 90 proc. z nich dotyczyło nieprawidłowości przy transferze środków z OFE.

Według UKNF były jednak one bezzasadne. _ Najczęstszą przyczyną problemów było wysłanie niewłaściwego zawiadomienia o zmianie funduszy. Klienci zwykle nie zdają sobie sprawy z tego, że członkostwo w funduszu następuje od momentu zarejestrowania w ZUS, a nie od momentu podpisania umowy z funduszem. W efekcie bezzasadnie kwestionują opłaty, które fundusze pobierają przy zmianie OFE przed upływem dwóch lat członkostwa _ - wyjaśniła Katarzyna Biela.

Dodała, że inny problem związany z opóźnieniem lub odmową transferu pieniędzy, w przypadku zmiany funduszu, wynikał np. z niepoinformowania funduszu o zmianie danych osobowych. _ Klienci nie informują o tym, że zmienili adres zamieszkania czy nazwisko, np. po zmianie stanu cywilnego. Tego typu zmiany powinny być przekazywane niezwłocznie _ - zaznaczyła.

d3etsx1
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3etsx1