Trwa ładowanie...
dwylrz4

Umowy z Ukrainą, przyjęcie Rosji do WTO - to sukcesy prezydencji

Umowy z Ukrainą, przyjęcie Rosji do WTO, konkluzje dotyczące zewnętrznej polityki energetycznej - to według kierownictwa Ministerstwa Gospodarki największe sukcesy polskiej prezydencji w zakresie odpowiedzialności tego resortu.

Share
dwylrz4

Jak mówił w środę wicepremier Waldemar Pawlak, za sukcesy półrocznego przewodnictwa Polski w Unii należy uznać uzgodnienie umów: stowarzyszeniowej i o wolnym handlu z Ukrainą, przyjęcie Rosji do Światowej Organizacji Handlu (WTO) czy też przyjęcie na Radzie ds. Energii konkluzji dotyczących zewnętrznej polityki energetycznej Unii Europejskiej i bezpieczeństwa energetycznego.

Pawlak wymienił też przyjęcie przez Parlament Europejski rozporządzenia REMIT w sprawie integralności i przejrzystości rynku energii. - To ważny etap budowania wspólnej europejskiej polityki - ocenił szef resortu gospodarki.

- Prezydencji udało się wprowadzić do debaty europejskiej dwa niezwykle istotne dla Polski tematy: bezpieczeństwo energetyczne i politykę przemysłową - podkreślił dyrektor departamentu spraw europejskich Marek Korowajczyk.

dwylrz4

Wiceminister gospodarki Grażyna Henclewska mówiła, że w czasie prezydencji Polska wysłała jasne przesłanie, iż przemysł jest i powinien pozostać kluczowym elementem budowania podstaw wzrostu gospodarczego, a do tego konieczne jest utrzymanie i rozwijanie silnej bazy przemysłowej w UE. Akcentowaliśmy tu potrzebę zachowania równowagi między ochroną środowiska a rozwojem gospodarczym - podkreśliła.

Wiceminister wskazywała też m.in. na posunięcie do przodu prac nad rozporządzeniami o normalizacji, a także w sprawie systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym.

Odpowiedzialny za energetykę wiceminister Maciej Kaliski przypomniał, że priorytetami w tym zakresie były zewnętrzna polityka energetyczna i dyrektywa o efektywności energetycznej.

- Zewnętrzna polityka to mówienie jednym głosem na arenie międzynarodowej - wyjaśniał. Kaliski przypomniał, że w listopadzie br. Rada ds. Energii zaakceptowała kluczowe zapisy.

dwylrz4

- Można powiedzieć, że wtedy polska prezydencja zrealizowała swój priorytet, bo UE dysponuje spójnym dokumentem, który pozwoli na realizację bardzo ważnych inicjatyw w zakresie bezpieczeństwa energetycznego i zwiększy koordynację Unii na arenie międzynarodowej - ocenił.

Uzyskaliśmy akceptację dla naszych konkluzji; przywódcy nie tylko przyjęli rezultaty naszych prac, ale nadali również polityczny impuls do szybkiego ich wdrożenia - podkreślił Kaliski.

Wiceminister przypomniał, że polska prezydencja prowadziła też negocjacje dotyczące projektu mechanizmu wymiany informacji między państwami UE w zakresie umów międzynarodowych w sektorze energii. - Negocjacje te dokończy prezydencja duńska, ale można powiedzieć, że kompromis wypracowany przez Polskę praktycznie satysfakcjonuje państwa członkowskie - zaznaczył.

Jeśli chodzi o dyrektywę o efektywności energetycznej, to udało się wypracować zaawansowany tekst, zawierający postulaty większości państw członkowskich, przy zachowaniu wskaźnika poprawy efektywności o 20 proc. do 2020 r. - To powinno pozwolić Danii na osiągnięcie wstępnego porozumienia z PE - powiedział Kaliski.

dwylrz4

Dyrektor departamentu polityki handlowej MG Mieczysław Nogaj mówił z kolei, że największym sukcesem jest przyjęcie Rosji do WTO 16 grudnia br., po 18 latach negocjacji.

- Udało się nam uzgodnić umowę stowarzyszeniową z Ukrainą, ale najbardziej ambitna umowa to wolny handel z Ukrainą. Rozpoczęliśmy negocjacje podobnej umowy z Gruzją i Mołdawią. Udało się uzgodnić mandaty na negocjacje podobnych umów z Egiptem, Marokiem, Jordanią i Tunezją - wyliczał Nogaj.

Uporządkowaliśmy stosunki z państwami bałkańskimi, co otwiera nowe możliwości handlu, m.in. uzgodnienie akcesji Czarnogóry do WTO i przyjęcie pakietu preferencji handlowych dla krajów Bałkanów Zachodnich - dodał dyrektor.

- To pozwala wzmocnić pozycje Unii w wymiarze globalnym. Jeśli UE potrafi wzmocnić swoje relacje z sąsiadami, to na globalnej mapie pokazuje, że jest centrum integracji gospodarczej i handlowej, wzmacnia swoją pozycję wobec USA i Chin - ocenił.

dwylrz4

Podziel się opinią

Share
dwylrz4
dwylrz4