Trwa ładowanie...
d3mnxj0
d3mnxj0
espi

UNIBEP S.A. - Rekomendacja wypłaty dywidendy (15/2015)

UNIBEP S.A. - Rekomendacja wypłaty dywidendy (15/2015)
Share
d3mnxj0
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-26
Skrócona nazwa emitenta
UNIBEP S.A.
Temat
Rekomendacja wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
UNIBEP S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 26 marca 2015 roku Zarząd Emitenta podjął decyzję o rekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta wypłaty dywidendy z zysku netto za rok 2014. Zarząd wnioskuje, aby część zysku netto Emitenta za rok 2014 w kwocie 5 260 595,10 zł , tj. 0,15 zł na każdą akcję, przeznaczona została na wypłatę dywidendy akcjonariuszom, zaś część zysku netto za rok 2014 w kwocie 8 061 090,10 zł przeznaczona została na kapitał zapasowy Emitenta. Jako dzień dywidendy Zarząd proponuje ustalić 23.06.2015 r., zaś jako dzień wypłaty dywidendy proponuje ustalić 07.07.2015 r. Wniosek Zarządu w przedmiotowym zakresie został w dniu 26 marca 2015 roku pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Emitenta. Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [?]

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
UNIBEP S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
17-100 Bielsk Podlaski
(kod pocztowy) (miejscowość)
3 Maja 19
(ulica) (numer)
085 731 80 00 085 730 68 68
(telefon) (fax)
biuro@unibep.pl www.unibep.pl
(e-mail) (www)
543-02-00-365 000058100
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-26 Leszek Marek Gołąbiecki Prezes Zarządu Leszek Marek Gołąbiecki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3mnxj0

Podziel się opinią

Share
d3mnxj0
d3mnxj0