Trwa ładowanie...
d4hksj4
espi

UNIBEP S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowym ...

UNIBEP S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (71/2014)
Share
d4hksj4

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 71 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | UNIBEP S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd UNIBEP S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 5 listopada 2014r. do Spółki Emitenta wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Pani Beaty Marii Skowrońskiej, Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Unibep S.A., iż w dniach: ?08.10.2014 dokonana została transakcja sprzedaży 2 839 akcji UNIBEP S.A. za łączną cenę 21 235,72 zł (tj. 7,48 zł/ akcję) ? 08.10.2014 dokonana została transakcja sprzedaży 100 akcji UNIBEP S.A. za łączną cenę 749,00 zł (tj. 7,49 zł/ akcję) ? 09.10.2014 dokonana została transakcja sprzedaży 120 akcji UNIBEP S.A. za łączną cenę 886,80 zł (tj. 7,39 zł/ akcję) ? 10.10.2014 dokonana została transakcja sprzedaży 2 880 akcji UNIBEP S.A. za łączną cenę 21 196,80 zł (tj. 7,36 zł/ akcję) ? 14.10.2014 dokonana została transakcja sprzedaży 2 000 akcji UNIBEP S.A. za łączną cenę 14 340,00 zł (tj. 7,17 zł/ akcję) ? 15.10.2014 dokonana została transakcja sprzedaży 2 050 akcji UNIBEP S.A. za łączną cenę 14 944,50 zł (tj. 7,29 zł/ akcję) ? 15.10.2014
dokonana została transakcja sprzedaży 1 950 akcji UNIBEP S.A. za łączną cenę 14 196,00 zł (tj. 7,28 zł/ akcję) ? 16.10.2014 dokonana została transakcja sprzedaży 2 000 akcji UNIBEP S.A. za łączną cenę 14 600,00 zł (tj. 7,30 zł/ akcję) ? 16.10.2014 dokonana została transakcja sprzedaży 2 000 akcji UNIBEP S.A. za łączną cenę 14 640,00 zł (tj. 7,32 zł/ akcję) ? 17.10.2014 dokonana została transakcja sprzedaży 4 000 akcji UNIBEP S.A. za łączną cenę 29 280,00 zł (tj. 7,32 zł/ akcję) ? 20.10.2014 dokonana została transakcja sprzedaży 2 000 akcji UNIBEP S.A. za łączną cenę 14 980,00 zł (tj. 7,49 zł/ akcję) ? 21.10.2014 dokonana została transakcja sprzedaży 2 000 akcji UNIBEP S.A. za łączną cenę 14 960,00 zł (tj. 7,48 zł/ akcję) ? 21.10.2014 dokonana została transakcja sprzedaży 2 000 akcji UNIBEP S.A. za łączną cenę 14 900,00 zł (tj. 7,45 zł/ akcję) ? 22.10.2014 dokonana została transakcja sprzedaży 4 000 akcji UNIBEP S.A. za łączną cenę 30 400,00 zł (tj. 7,60 zł/ akcję) ? 23.10.2014 dokonana została transakcja
sprzedaży 50 akcji UNIBEP S.A. za łączną cenę 385,00 zł (tj. 7,70 zł/ akcję) ? 24.10.2014 dokonana została transakcja sprzedaży 45 akcji UNIBEP S.A. za łączną cenę 343,80 zł (tj. 7,64 zł/ akcję) ? 24.10.2014 dokonana została transakcja sprzedaży 1 905 akcji UNIBEP S.A. za łączną cenę 14 535,15 zł (tj. 7,63 zł/ akcję) ? 24.10.2014 dokonana została transakcja sprzedaży 80 akcji UNIBEP S.A. za łączną cenę 616,80 zł (tj. 7,71 zł/ akcję) ? 27.10.2014 dokonana została transakcja sprzedaży 1 825 akcji UNIBEP S.A. za łączną cenę 14 052,50 zł (tj. 7,70 zł/ akcję) ? 29.10.2014 dokonana została transakcja sprzedaży 2 095 akcji UNIBEP S.A. za łączną cenę 16 320,05 zł (tj. 7,79 zł/ akcję) ? 29.10.2014 dokonana została transakcja sprzedaży 2 000 akcji UNIBEP S.A. za łączną cenę 15 600,00 zł (tj. 7,80 zł/ akcję) W powyższych transakcjach dokonano sprzedaży łącznie 37 939 akcji UNIBEP S.A. za łączną cenę 283 162,12 zł . Transakcje odbyły się w trybie transakcji na sesji zwykłej i dokonane zostały na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. Emitent informuje ponadto, że Pani Beata Maria Skowrońska jest akcjonariuszem Emitenta i dysponuje więcej niż 5% w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Unibep S.A. Podstawa prawna: Art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku nr 183 poz. 1538) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
UNIBEP S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
17-100 Bielsk Podlaski
(kod pocztowy) (miejscowość)
3 maja 19
(ulica) (numer)
085 731 80 00 085 730 68 68
(telefon) (fax)
biuro@unibep.pl www.unibep.pl
(e-mail) (www)
543-02-00-365 000058100
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-05 Leszek Maregk Gołąbiecki Prezes Zarządu Leszek Marek Gołąbiecki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4hksj4

Podziel się opinią

Share
d4hksj4
d4hksj4