Trwa ładowanie...
ddnrr7p
espi

UNIMA 2000 S.A - Nabycie akcji Emitenta przez Członka Rady Nadzorczej (28/2010)

UNIMA 2000 S.A - Nabycie akcji Emitenta przez Członka Rady Nadzorczej (28/2010)

Share
ddnrr7p

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | UNIMA 2000 S.A | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji Emitenta przez Członka Rady Nadzorczej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA informuje, że w dniu 23.12.2010 roku otrzymał zawiadomienie w sprawie nabycia akcji przez Członka Rady Nadzorczej - Pana Sławomira Jarosza o następującej treści:Na podstawie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacjio niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych, jako Członek Rady Nadzorczej Emitenta niniejszym zawiadamiam o następujących transakcjach nabycia akcji Unima 2000 S.A.Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:1. W dniu 30.11.2010 r. Pan Sławomir Jarosz nabył 400 akcji Emitenta po średniej cenie 4,80 złza akcję;2. W dniu 07.12.2010 r. Pan Sławomir Jarosz nabył 600 akcji Emitenta po średniej cenie 4,90 złza akcję;3. W dniu 07.12.2010 r. podmiot powiązany?Beskidzkie
Biuro Consultingowe z siedzibą w Bielsku-Białej, nabył 500 akcji spółki po średniej cenie 4,90 zł za akcję.4. W dniu 09.12.2010 r. Pan Sławomir Jarosz nabył 350 akcji Emitenta po średniej cenie 4,85 złza akcję;5. W dniu 13.12.2010 r. podmiot powiązany?Beskidzkie Biuro Consultingowe z siedzibą w Bielsku-Białej, nabył 500 akcji spółki po średniej cenie 4,87 zł za akcję,6. W dniu 16.12.2010 r. Pan Sławomir Jarosz nabył 1000 akcji Emitenta po średniej cenie 4,85 złza akcję;7. W dniu 22.12.2010 r. Pan Sławomir Jarosz nabył 1000 akcji Emitenta po średniej cenie 4,64 złza akcję.Łącznie, na rynku regulowanym w transakcjach sesyjnych dokonano nabycia 4 350 akcji emitentapo średniej cenie 4,81 zł. Poprzedni stan posiadania to 101.130 akcji co dawało 3,77 % udziałw kapitale zakładowym emitenta oraz 2,68 % w głosach na WZA spółki. Stan posiadania akcjonariusza wraz z podmiotami powiązanymi po ww. transakcjach wynosi 105.480 akcji, co daje 3,93 % udziałw kapitale zakładowym spółki i 2,80 % udziału w ogólnej liczbie
głosów na WZA Emitenta.Jednocześnie niezwłocznie po podjęciu stosownej informacji informuje o omyłce w zawiadomieniuz dnia 20.07.2010 r. Różnica dotyczy stanu posiadania akcji innej niż podano w zawiadomieniu w dniu 20.07. Łącznie z podmiotami powiązanymi stan posiadania wynosił więc wówczas 101.130 akcji Emitenta, stanowiących 3,77 % w kapitale zakładowym oraz 2,68% w głosach na WZA Unima 2000 S.A | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ddnrr7p

| | | Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | UNIMA 2000 S.A | | Telekomunikacja (tel) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 31-866 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Skarżyńskiego | | 14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (12) 298 05 11 | | (12) 298 05 12 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | unima2000@unima2000.com.pl | | unima2000.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 677-20-87-174 | | 351570688 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-23 Konrad Kosierkiewicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ddnrr7p

Podziel się opinią

Share
ddnrr7p
ddnrr7p