Trwa ładowanie...
d2y1sqg
d2y1sqg
espi

UNIMOT GAZ S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania głosów na WZA przez Blue Line Engineer ...

UNIMOT GAZ S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania głosów na WZA przez Blue Line Engineering S.A. (14/2014)
Share
d2y1sqg

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-10 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | UNIMOT GAZ S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania głosów na WZA przez Blue Line Engineering S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 10 października 2014r. otrzymał zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69a ust. 1 pkt 2) w zw. z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od Blue Line Engineering S.A. (dalej: Blue Line), w którym Blue Line poinformował, że w wyniku wykonania przez Spółkę praw z 377 589 warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A i wydania w dniu 8 października 2014r. dokumentów akcji na okaziciela serii E w liczbie 377.589, którego skutkiem było podwyższenie kapitału zakładowego Unimot S.A. oraz wykonania przez Zemadon Ltd. z siedzibą na Cyprze praw z łącznie 1.222.411 warrantów subskrypcyjnych imiennych spółki Unimot S.A., w tym 22.411 warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A, 400.000 warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B, 400.000 warrantów subskrypcyjnych imiennych serii C oraz 400.000
warrantów subskrypcyjnych imiennych serii D i wydania w dniu 8 października 2014 r. dokumentów akcji na okaziciela serii E w liczbie 22.411, dokumentów akcji na okaziciela serii F w liczbie 400.000, dokumentów akcji na okaziciela serii G w liczbie 400.000, dokumentów akcji na okaziciela akcji serii H w liczbie 400.000, którego skutkiem było podwyższenie kapitału zakładowego Unimot S.A. Spółka przekroczyła próg 5% głosów w ogólnej liczbie głosów Unimot S.A. Przed wydaniem dokumentów akcji na okaziciela serii E Unimot S.A. ? spółka BLUE LINE ENGINEERING Spółka Akcyjna nie posiadała żadnych akcji Unimot S.A. i nie miała udziału w głosach na walnym zgromadzeniu. Po wydaniu dokumentów akcji na okaziciela serii E, jak również po wydaniu pozostałych dokumentów akcji na okaziciela serii E, akcji serii F, akcji serii G i akcji serii H na rzecz spółki Zemadon Ltd., co skutkowało podwyższeniem kapitału zakładowego Unimot S.A., BLUE LINE ENGINEERING Spółka Akcyjna posiada 377.589 akcji na okaziciela serii E, z których
przysługuje prawo do 377.589 głosów na walnym zgromadzeniu Unimot S.A., co stanowi 7,86% kapitału zakładowego Unimot S.A. i 6,86% w ogólnej liczbie głosów, po podwyższeniu kapitału zakładowego w wyniku wydania dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału. BLUE LINE ENGINEERING Spółka Akcyjna poinformowała również, że:- Nie występują podmioty zależne od BLUE LINE ENGINEERING Spółka Akcyjna, które posiadają akcje spółki Unimot S.A. - Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Informacja o przyznaniu warrantów spółce Blue Line Engineering S.A. podana była w raporcie bieżącym nr 36/2014, a informacja o przyjęciu oferty przez Blue Line Engineering S.A. podana była w raporcie bieżącym nr 39/2014. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-10 Małgorzata Garncarek

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2y1sqg

Podziel się opinią

Share
d2y1sqg
d2y1sqg