Trwa ładowanie...
d4n576k
d4n576k
espi

UNIMOT - Przychody netto ze sprzedaży w listopadzie 2014 r. - wstępne dane (78/2014) - EBI

UNIMOT - Przychody netto ze sprzedaży w listopadzie 2014 r. - wstępne dane (78/2014)
Share
d4n576k

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 78 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-10 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przychody netto ze sprzedaży w listopadzie 2014 r. - wstępne dane | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd UNIMOT S.A. ("Spółka", ?Emitent?) z siedzibą w Zawadzkiem podaje do publicznej wiadomości informację na temat przychodów netto ze sprzedaży, osiągniętych w miesiącu listopadzie 2014 r. Według wstępnych danych, Emitent osiągnął w listopadzie 2014r. w ujęciu jednostkowym przychody netto ze sprzedaży w wysokości 77 394 tys. zł. Wartość przychodów netto za 11 miesięcy 2014 r. to 613 783 tys. zł. Przychody uzyskane w miesiącu poprzednim były wyższe i wynosiły 87 125 tys. zł. Poziom przychodów w listopadzie 2014 r. jest wyższy o ponad 148% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego (31 147 tys. zł ? listopad 2013 r.). Porównując wartości narastające, obejmujące okres od stycznia do listopada, należy zauważyć wysoką dynamikę wzrostu przychodów rok do roku ? wzrost o ok. 117% (przychody za 11 miesięcy 2013 r. wyniosły 282 501 tys. zł). Wyższy poziom przychodów w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wynika głównie z rozszerzenia oferty produktowej Spółki o hurtową sprzedaż oleju
napędowego oraz z intensyfikacji sprzedaży biopaliw. Prezentowane dane są danymi szacunkowymi i mogą różnić się od danych ostatecznych, które zostaną opublikowane w raporcie okresowym za IV kwartał 2014 r. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)
d4n576k

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Przemysław Podgórski Prezes Zarządu
Małgorzata Garncarek Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4n576k

Podziel się opinią

Share
d4n576k
d4n576k