Trwa ładowanie...
d4662i3
espi

UNITED S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w liczbie głosów ogółem poniżej progu 5% (5/2014)

UNITED S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w liczbie głosów ogółem poniżej progu 5% (5/2014)
Share
d4662i3
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2014 KNF
Data sporządzenia: 2014-04-15
Skrócona nazwa emitenta
UNITED S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w liczbie głosów ogółem poniżej progu 5%
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: ustawa o ofercie), Zarząd UNITED S.A. informuje, iż w dniu 15.04.2014 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie od INVENTUMTFI FIZ Aktywów Niepublicznych(Zawiadamiający)o zmniejszeniu udziału w liczbie głosów ogółem poniżej progu 5%. Wskazane zawiadomienie stanowi załącznik do raportu.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie INVENTUM FIZ AN o zejściu pon. progu 5%..pdf Zawiadomienie INVENTUM FIZ AN o zejściu pon. progu 5%

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

UNITED SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
UNITED S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-803 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Bekasów 74
(ulica) (numer)
+48 22 816 55 60 +48 22 816 55 59
(telefon) (fax)
office@unitedsa.pl www.unitedsa.pl
(e-mail) (www)
5213603831 142943119
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-15 Jan Karaszewski Prezes Zarządu Jan Karaszewski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4662i3

Podziel się opinią

Share
d4662i3
d4662i3