Trwa ładowanie...
d4ifmqq
d4ifmqq
espi

UNITED S.A. - Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w liczbie głosów ogółem powyżej progu 50% (8/2013)

UNITED S.A. - Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w liczbie głosów ogółem powyżej progu 50% (8/2013)
Share
d4ifmqq
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2013 KNF
Data sporządzenia: 2013-10-24
Skrócona nazwa emitenta
UNITED S.A.
Temat
Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w liczbie głosów ogółem powyżej progu 50%
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: ustawa o ofercie), Zarząd UNITED S.A. informuje, iż w dniu 24.10.2013 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie od Polish American Fund LLC (Zawiadamiający) o zwiększeniu udziału w liczbie głosów ogółem powyżej progu 50%. Wskazane zawiadomienie stanowi załącznik do raportu.
Załączniki
Plik Opis
Polish American Investment Fund.pdf Polish American Investment Fund

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

UNITED SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
UNITED S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-803 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Bekasów 74
(ulica) (numer)
+48 22 816 55 60 +48 22 816 55 59
(telefon) (fax)
office@unitedsa.pl www.unitedsa.pl
(e-mail) (www)
5213603831 142943119
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ifmqq

Podziel się opinią

Share
d4ifmqq
d4ifmqq