Trwa ładowanie...
dfhfius

UNITED S.A. - Zawiadomienie w trybie 69 ustawy o ofercie publicznej (6/2015)

UNITED S.A. - Zawiadomienie w trybie 69 ustawy o ofercie publicznej (6/2015)

Share
dfhfius

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | UNITED S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie w trybie 69 ustawy o ofercie publicznej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki pod firmą UNITED Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisuejszym tj. 13 kwietnia 2015 r. otrzymał od Delmont Capital, LLC zawiadomienie z dnia 31 marca 2015 r. przekazane w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2 oraz 4 ustawy o ofercie publicznej. Zawiadomienie dotyczy zmniejszenia posiadanego udziału w Spółce w związku ze zbyciem w ramach transakcji giełdowych w dniach 25, 26, 27, 30, 31 marca 2015 r. 477.674 (słownie: czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdiesiąt cztery) akcji Spółki. Delmont Capital, LLC posiada aktualnie 499.947 akcji (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych UNITED S.A., które uprawniają do oddania 499.947 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) głosów na WZ UNITED S.A. co stanowi 7,96% w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki i 7,96% kapitału zakładowego Spółki. Przed zbyciem ww. akcji, Delmont Capital, LLC posiadała 977.621
akcji (słownie:dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) akcji zwykłych UNITED S.A., które uprawniały do oddania 977.621 (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) głosów na WZ UNITED S.A., co stanowiło 15,57% w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki i 15,57% kapitału zakładowego Spółki. Zgodnie z nadesłanym zawiadomieniem Delmont Capital, LLC informuje ponadto, że niewykluczone jest dalsze zwiększenie lub zmniejszenie zaangażowania przez Delmont Capital, LLC . Delmont Capital, LLC zawiadamia, że brak jest podmiotów zależnych od Delmont Capital, LLC posiadających akcje Spółki, a także osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. C) Ustawy o ofercie tj. osób trzecich, z którymi zawarte zostały umowy, których przedmiotem jest przekazanie uprawnia do wykonywania prawa głosu. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dfhfius

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | UNITED SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | UNITED S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-952 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Wiertnicza | | 107 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 816 55 60 | | +48 22 816 55 59 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | office@unitedsa.pl | | www.unitedsa.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5213603831 | | 142943119 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-13 Jan Karaszewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dfhfius

Podziel się opinią

Share
dfhfius
dfhfius