Trwa ładowanie...
d2h777l
d2h777l
espi

UNITED S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (10/2015)

UNITED S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (10/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2h777l
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-01
Skrócona nazwa emitenta
UNITED S.A.
Temat
Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
UNITED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu wczorajszym (tj. 30 kwietnia 2015 r.)otrzymała następującą informacje z dnia 30 kwietnia 2015 r. w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi: Osobą zawiadamiającą jest Pan Jan Karaszewski - Członek Zarządu. Wg. nadesłanej informacji podmiotem dokonujacym transakcji jest spółka JK INVEST, LLC - podmiot kontrolowany przez Pana Jana Karaszewskiego. Wg zawiadomienia w wyniku umowy cywilnoprawnej JK INVEST, LLC objął 1 179 850 akcji serii H, I, J emitowanych przez UNITED S.A. za cene 2 359 700,00 zł (średnia cena jednostkowa 2,00 zł).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

UNITED SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
UNITED S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-952 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wiertnicza 107
(ulica) (numer)
+48 22 816 55 60 +48 22 816 55 59
(telefon) (fax)
office@unitedsa.pl www.unitedsa.pl
(e-mail) (www)
5213603831 142943119
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-01 Jan Karaszewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2h777l

Podziel się opinią

Share

d2h777l

d2h777l