Trwa ładowanie...
d47sahi

UOKiK ws. kary dla Getin Noble Bank (komunikat)

...

Share
d47sahi

28.02. Warszawa - UOKiK informuje:

Getin Noble Bank pobierał niezgodnie z prawem opłaty od użytkowników swoich kart kredytowych, którzy spóźniali się ze spłatą zadłużenia - decyzję prezesa UOKiK potwierdził Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Utrzymana została również kara finansowa nałożona na bank, która wyniosła blisko 2 mln zł.

Wyrok sądu dotyczy decyzji prezes UOKiK z listopada 2010 r. Przeprowadzone postępowanie wykazało wówczas, że Getin Noble Bank w tabeli opłat i prowizji kart kredytowych i ratalnych przewidział opłatę za obsługę nieterminowej spłaty, która obejmowała czynności typu wysłanie sms, kontakt telefoniczny czy monit. Jak ustalił Urząd, bank już w pierwszym dniu zadłużenia automatycznie naliczał tę opłatę wszystkim klientom, nawet w przypadku, gdy nie podejmował wobec nich żadnych działań.

d47sahi

Prezes UOKiK zakwestionowała automatyczne pobieranie opłat od wszystkich klientów, którzy spóźnili się ze spłatą zadłużenia na karcie kredytowej bez względu na to, czy dodatkowe czynności zostały faktycznie podjęte. Zdaniem Urzędu, jednym z efektów działania banku było niesłuszne obciążanie kosztami upomnień klientów, którzy spłacili zaległości zanim bank zdążył podjąć czynności przypominające o zadłużeniu. Za stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów prezes UOKiK nałożyła na przedsiębiorcę karę w wysokości 1 959 044 zł.

Spółka skorzystała z przysługującego jej prawa i odwołała się od decyzji. 26 lutego 2013 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził decyzję prezesa UOKiK. Przedstawiając ustne motywy rozstrzygnięcia sąd podkreślił, że prezes Urzędu nie zakwestionowała ustalenia opłaty ryczałtowej, lecz fakt automatycznego jej pobierania bez względu na to, czy zaistniały do tego przesłanki.

Ponadto bank nieprawidłowo ustalał ogólną opłatę ryczałtową za wszystkie czynności obsługi przeterminowanej należności. Zdaniem sądu, możliwe jest pobieranie opłat ryczałtowych, ale muszą być to opłaty za poszczególne jasno wskazane czynności.

Pamiętajmy, że w razie zastrzeżeń do postępowania banku możemy skorzystać z bezpłatnej pomocy miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów. Konsumenci mogą też złożyć też wniosek o rozpatrzenie sporu z przedsiębiorcą przez arbitra bankowego przy Związku Banków Polskich, który został powołany w celu rozstrzygania sporów pomiędzy bankami a ich klientami w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez nie czynności.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ aja/

d47sahi

Podziel się opinią

Share
d47sahi
d47sahi