Trwa ładowanie...
d27t0al
d27t0al

UOKiK: zmowa w przetargach (komunikat)

...
Share
d27t0al

16.02. Warszawa - UOKiK informuje:

Dwóch przedsiębiorców oferujących usługi związane z leśnictwem wbrew prawu uzgadniało oferty dotyczące przetargów. W ten sposób mieli zamiar wpłynąć na wyniki konkursu organizowanego przez Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń - uznała Prezes UOKiK.

Eliminacja niedozwolonych porozumień podczas zamówień publicznych to jeden z priorytetów w działaniach Urzędu w najbliższych latach, zapisanych w rządowej Polityce Konkurencji na lata 2011-2013. Uczciwa rywalizacja uczestników przetargu jest bowiem gwarancją nabycia określonych produktów lub usług w możliwie najlepszych warunkach, a tym samym efektywnego wydawania publicznych pieniędzy.

d27t0al

Postępowanie zostało wszczęte na podstawie informacji przekazanych przez organizatora przetargu, który podejrzewał zawarcie nielegalnego porozumienia podczas składania ofert. Przedsiębiorcy ubiegali się o zamówienie publiczne na wykonanie prac w Nadleśnictwie Golub-Dobrzyń dotyczących m.in. hodowli i ochrony lasu, nasiennictwa, szkółkarstwa oraz ochrony roślin. Nieprawidłowości potwierdziło prowadzone od maja 2011 roku przez Urząd postępowanie antymonopolowe.

Analizując zebrane dokumenty Prezes UOKiK ustaliła, że dwóch uczestników przetargu zawarło między sobą nielegalne porozumienie, co wpłynęło na jego przebieg i wynik. Uczestnicy zmowy uzgadniali warunki ofert, w tym ceny. Ponadto ustalano wspólne działania, polegające m.in. na celowej rezygnacji z konkursu jednego z przedsiębiorców. W praktyce w przetargu, który wygrał jeden z przedsiębiorców uczestniczących w zmowie, a drugi z nich złożył korzystniejszą ofertę od pozostałych - wygrywający wycofywał się. W pozostałych przypadkach, w których drugą najkorzystniejszą ofertą była oferta przedsiębiorcy nieobjętego porozumieniem - wówczas nie dochodziło do uchylania się od zawarcia umowy. Najważniejszym celem nielegalnego porozumienia było doprowadzenie do uzyskania zamówienia z wyższą ceną przez przedsiębiorców należących do kartelu - Zakładu Usług Leśnych w Niemczu lub przedsiębiorstwa Blum-Mar.

W toku postępowania antymonopolowego UOKiK stwierdził również istnienie wzajemnych relacji o charakterze gospodarczym i zobowiązaniowym oraz stałej wymiany informacji pomiędzy przedsiębiorcami.

Prezes UOKiK nałożyła na Zakład Usług Leśnych w Niemczu karę finansową w wysokości blisko 36 tys. zł, na przedsiębiorstwo BLUM-MAR - 14 tys. zł. Decyzja nie jest prawomocna, przedsiębiorcy odwołali się do sądu.

d27t0al

Organizatorzy oraz uczestnicy przetargów, którzy chcieliby dowiedzieć się, jakie praktyki mogą stanowić naruszenie konkurencji powinni zapoznać się z broszurą Zmowy przetargowe, wydaną przez UOKiK i dostępną na stronie internetowejwww.uokik.gov.pl. W formie tradycyjnej można ją otrzymać po złożeniu zamówienia e-mailem -publikacje@uokik.gov.pl bądź telefonicznie - 22 55 60 502.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść. (PAP)

kom/ akuc/

d27t0al

Podziel się opinią

Share
d27t0al
d27t0al