Trwa ładowanie...
d3nuv61
energetyka

URE: uwolnienie cen energii dla gosp. domowych nie jest obecnie możliwe

Uwolnienie cen energii dla gospodarstw domowych nie jest obecnie możliwe, chociaż w tej grupie odbiorców docelowo ceny nie powinny być taryfikowane - wynika z komunikatu Urzędu Regulacji Energetyki.

Share
d3nuv61

Uwolnienie cen energii dla gospodarstw domowych nie jest obecnie możliwe, chociaż w tej grupie odbiorców docelowo ceny nie powinny być taryfikowane - wynika z komunikatu Urzędu Regulacji Energetyki.

"Prezes URE działając na rzecz wzmocnienia konkurencji na rynku energii elektrycznej oraz mając na uwadze interesy odbiorców jednoznacznie i konsekwentnie wskazuje warunki, w jakich możliwe będzie zwolnienie przedsiębiorstw energetycznych z obowiązku przedkładania do zatwierdzenia taryf dla energii elektrycznej sprzedawanej gospodarstwom domowym (tzw. grupa G)" - napisano w komunikacie.

"W ocenie Prezesa URE ceny energii w segmencie gospodarstw domowych docelowo powinny zostać uwolnione, jednak zwolnienie z obowiązku zatwierdzania taryf nie jest jeszcze możliwe" - dodano.

d3nuv61

W komunikacie przypomniano, że już w opublikowanej w styczniu 2008 roku Mapie drogowej uwolnienia cen dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej Prezes URE wskazywał na uwarunkowania liberalizacji rynku energii elektrycznej.

"Przesłanki te w większości nie zostały do tej pory spełnione. Realizacja wymienionych w dokumencie założeń zależna jest również od działań innych organów administracji oraz instytucji odpowiedzialnych za funkcjonowanie sektora elektroenergetycznego oraz ochronę konkurencji i konsumentów, a także od samych przedsiębiorstw energetycznych" - podano w komunikacie.

"W związku z powyższym Prezes URE rekomenduje przygotowanie programu rządowego uwolnienia cen energii dla odbiorców w gospodarstwach domowych, określającego pakiet działań i harmonogram jego realizacji" - dodano.

Regulator stoi na stanowisku, że sprzedaż energii elektrycznej bez obowiązku przedstawiania taryf do zatwierdzenia będzie możliwa dopiero, gdy spełnione zostaną trzy główne warunki.

d3nuv61

"Pierwszym z nich jest zmiana zasad działania rynku energii elektrycznej prowadząca do wzrostu płynności obrotu energią na rynku hurtowym i obiektywizacji wyceny energii elektrycznej. (...) Kolejnym warunkiem koniecznym do spełnienia jest zapewnienie ochrony odbiorców przed nadmiernym ryzykiem, w tym szczególnie ryzykiem nieuzasadnionego wzrostu cen. (...). Trzecim warunkiem uwolnienia rynku jest wzmocnienie możliwości oddziaływania Prezesa URE na kształt relacji rynkowych oraz zachowania poszczególnych przedsiębiorstw energetycznych, w szczególności tych o znaczącej pozycji rynkowej" - podkreślili autorzy komunikatu.

Od 2008 roku taryfy nie są zatwierdzane dla sprzedaży energii dla odbiorców przemysłowych, grupa G, czyli gospodarstwa domowe są ostatnią grupą dla której ceny energii są regulowane, stanowi ona ok. 25 proc. całkowitego wolumenu sprzedaży energii. (PAP)

d3nuv61

Podziel się opinią

Share
d3nuv61
d3nuv61