Trwa ładowanie...
d4ke1xx

URLOPY.PL S.A. - Istotna informacja dla akcjonariuszy (2/2011)

URLOPY.PL S.A. - Istotna informacja dla akcjonariuszy (2/2011)

Share
d4ke1xx

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | URLOPY.PL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Istotna informacja dla akcjonariuszy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Urlopy.pl S.A. zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym wpłynęła doSpółki informacja, od zarządu Spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku przy ul.Padlewskiego 18 c, wpisanej do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS0000028913 , której akcje notowane są na Giełdzie PapierówWartościowych S.A. w Warszawie, o dokonanej przez Fon S.A. transakcji zbyciaakcji Spółki Urlopy.pl S.A.Przed dokonaniem transakcji objętej niniejszym zawiadomieniem FON SAposiadał 4.388.922 akcji Spółki, co stanowiło 43,89% łącznej liczby akcjiSpółki oraz uprawniało do oddania 4.388.922 głosów na Walnym Zgromadzeniu istanowiło 43,89 % udziału w ogólnej liczbie głosów.W dniu 14.01.2011 r. na skutek transakcji zbycia poza rynkiem regulowanymFon S.A. zbył 128.366 akcji spółki Urlopy.pl S.A. Aktualnie Fon S.A. posiada4.260.556 akcji Spółki Urlopy.pl S.A., która to ilość uprawnia do oddania4.260.556 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowi 42,61 % udziału wogólnej liczbie głosów.Jednocześnie Spółka Fon S.A. poinformowała, że w
ciągu najbliższych 12miesięcy nie wyklucza dalszego zmniejszenia lub zwiększenia swojego udziałuw spółce Urlopy.pl S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ke1xx

| | | URLOPY.PL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | URLOPY.PL S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 09-402 | | Płock | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Padlewskiego | | 18C | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 024 366 06 26 | | 024 366 06 26 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@ifsa.pl | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7743030410 | | 141037382 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-19 Agnieszka Gujgo Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ke1xx

Podziel się opinią

Share
d4ke1xx
d4ke1xx