Trwa ładowanie...
d3120q4
espi

URLOPY.PL S.A. - Nabycie znacznego pakietu akcji (36/2011)

URLOPY.PL S.A. - Nabycie znacznego pakietu akcji (36/2011)

Share
d3120q4
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2011
Data sporządzenia: 2011-12-05
Skrócona nazwa emitenta
URLOPY.PL S.A.
Temat
Nabycie znacznego pakietu akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Urlopy.pl S.A. informuje, iż w dniu 5-12-.2011 roku wpłynęło do Spółki, od Akcjonariusza Pana Pawła Ratyńskiego, zawiadomienie następującej treści : ,,W dniu 25.11.2011 roku w wyniku rozliczenia transakcji kupna zwiększyłem udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce Urlopy.pl S.A. ( Spółka ) o ponad 2% ogólnej liczby głosów. Przed zmianą udziału na dzień 15.11.2011 roku posiadałem 42 472 379 akcji Spółki i tyle samo głosów stanowiących 10,11 % udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów. Aktualnie na dzień 25.11.2011 roku posiadam 51 283 279 akcji i tyle samo głosów stanowiących 12,21% udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów. Nie istnieją podmioty o których mowa w art. 69 ust.4 pkt. 5 i 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych."

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3120q4

| | | URLOPY.PL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | URLOPY.PL S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 09-402 | | Płock | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Padlewskiego | | 18C | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 024 366 06 26 | | 024 366 06 26 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@ifsa.pl | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7743030410 | | 141037382 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-05 Agnieszka Gujgo Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3120q4

Podziel się opinią

Share
d3120q4
d3120q4