Trwa ładowanie...
d4bzvjm

URLOPY.PL S.A. - Pośrednie zbycie akcji Emitenta (33/2011)

URLOPY.PL S.A. - Pośrednie zbycie akcji Emitenta (33/2011)

Share
d4bzvjm

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 33 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | URLOPY.PL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Pośrednie zbycie akcji Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd URLOPY.PL S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 24.11.2011r. do spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Mariusza Patrowicza, będącego podmiotem dominującym wobec spółki DAMF Invest S.A. w Płocku, jako osobiście uprawnionego do powoływania, zawieszania i odwoływania wszystkich Członków Rady Nadzorczej DAMF Invest S.A. w Płocku na mocy postanowień statutu spółki, w trybie 69 ust. 1 pkt. 2) w zw. z art. 69a ust.1 pkt 3) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.) o pośrednim zbyciu akcji Emitenta. Pan Mariusz Patrowicz poinformował, że pośrednie zbycie akcji Emitenta nastąpiło na skutek zawarcia w dniu 17.11.2011r. przez spółkę zależną od spółki DAMF Invest S.A. ? spółkę FON S.A. w ramach sesji zwykłej na rynku alternatywnym transakcji sprzedaży akcji Emitenta. W związku z powyższym Pan Mariusz Patrowicz pośrednio zbył 12.157.448 akcji
Emitenta, która to ilość stanowi 2,89 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i pośrednio uprawnia do oddania 12.157.448 głosów, stanowiących 2,89 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Pan Mariusz Patrowicz poinformował, że przed pośrednim zbyciem akcji, o których mowa powyżej, łącznie pośrednio posiadał 298.248.026 akcji Emitenta, która to ilość stanowiła łącznie 71,01 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniała do oddania 298.248.026 głosów, stanowiących 71,01 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Pan Mariusz Patrowicz poinformował, że aktualnie pośrednio przez podmioty zależne od spółki DAMF Invest S.A., posiada 286.090.578 akcji Emitenta, która to ilość stanowi łącznie 68,12 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniała do oddania 286.090.578 głosów, stanowiących 68,12 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Pan Mariusz Patrowicz poinformował, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza
bezpośredniego oraz pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w spółce Emitenta. Ponadto Pan Mariusz Patrowicz poinformował, że inne podmioty od niego zależne poza FON S.A. oraz ATLANTIS S.A. nie posiadają akcji Emitenta oraz, że nie zawierał żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4bzvjm

| | | URLOPY.PL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | URLOPY.PL S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 09-402 | | Płock | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Padlewskiego | | 18C | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 024 366 06 26 | | 024 366 06 26 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@ifsa.pl | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7743030410 | | 141037382 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-24 Agnieszka Gujgo Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4bzvjm

Podziel się opinią

Share
d4bzvjm
d4bzvjm