Trwa ładowanie...
d19wfoq

URLOPY.PL S.A. - Zbycie akcji Spółki. (31/2011)

URLOPY.PL S.A. - Zbycie akcji Spółki. (31/2011)

Share
d19wfoq

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 31 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | URLOPY.PL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zbycie akcji Spółki. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd URLOPY.PL S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 24.11.2011r.. do spółki wpłynęło zawiadomienie FON S.A. w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.) o zbyciu akcji Emitenta. Zbycie akcji Emitenta nastąpiło w wyniku zawarcia przez FON S.A. w dniu 17.11.2011r. w ramach sesji zwykłej na rynku alternatywnym, rozliczonej w dniu 22.11.2011, Zawiadamiająca transakcji sprzedaży akcji Emitenta obejmującej 12.157.448 akcji Emitenta, która to ilość stanowi 2,89 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 12.157.448 głosów, stanowiących 2,89 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Akcjonariusz FON S.A. poinformował, że przed zbyciem akcji o których mowa powyżej posiadał 153.120.016 akcji Emitenta, która to ilość stanowiła 36,46 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i
uprawniała do oddania 153.120.016 głosów stanowiących 36,46 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. FON S.A. poinformowało również, ze aktualnie posiada 140.962.568 akcji Spółki, która to ilość stanowi 33,56 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do oddania 140.962.568 głosów, stanowiących 33,56 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Ponadto FON S.A. poinformowało, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania w spółkę Emitenta oraz, że inne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji Emitenta i że nie zawierało żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d19wfoq

| | | URLOPY.PL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | URLOPY.PL S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 09-402 | | Płock | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Padlewskiego | | 18C | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 024 366 06 26 | | 024 366 06 26 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@ifsa.pl | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7743030410 | | 141037382 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-24 Agnieszka Gujgo Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d19wfoq

Podziel się opinią

Share
d19wfoq
d19wfoq