Trwa ładowanie...
d19o53s
d19o53s
espi

URSUS S.A. - Informacja o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych (35/2014)

URSUS S.A. - Informacja o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych (35/2014)
Share
d19o53s

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 35 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-31 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | URSUS S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd URSUS S.A. informuje, iż w dniu 31 lipca 2014 r. otrzymał zawiadomienie z dnia 31 lipca 2014 r. od osoby zasiadającej w Radzie Nadzorczej Emitenta złożone w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2010.211.1384 j.t. ze zm.). W ww. zawiadomieniu Emitent został poinformowany o transakcji zbycia akcji Emitenta dokonanej przez podmiot blisko związany z zawiadamiającym, tj. przez spółkę POL-MOT HOLDING S.A. Spółka POL-MOT Holding S.A. w dniu 30 lipca 2014 r. dokonała transakcji zbycia 1.300.000 akcji Emitenta po cenie 2,00 zł za akcję. Wyżej opisana transakcja zbycia akcji Emitenta została dokonana w transakcjach pakietowych, pozasesyjnych. Przed wyżej wymienioną transakcją POL-MOT HOLDING S.A. posiadał 14.700.000 akcji URSUS S.A. stanowiących 37,14% kapitału zakładowego Emitenta, dających prawo do 14.700.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 37,14% ogólnej liczby głosów na Walnych Zgromadzeniach Emitenta, zaś wraz ze swoim
podmiotem zależnym, tj. spółką Aquarius VII spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SPV IX spółka komandytowo akcyjna (nowa firma tej spółki brzmi: Reo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Inwestycje S.K.A.), posiadał łącznie 20.329.000 akcji URSUS S.A. stanowiących 51,36% kapitału zakładowego Emitenta, dających prawo do 20.329.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 51,36% ogólnej liczby głosów na Walnych Zgromadzeniach Emitenta. Aktualnie POL-MOT HOLDING S.A. samodzielnie posiada 13.400.000 akcji URSUS S.A. stanowiących 33,86% kapitału zakładowego Emitenta, dających prawo do 13.400.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 33,86% ogólnej liczby głosów na Walnych Zgromadzeniach Emitenta, zaś wraz ze swoim podmiotem zależnym, tj. spółką Aquarius VII spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SPV IX spółka komandytowo akcyjna (nowa firma tej spółki brzmi: Reo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Inwestycje S.K.A.), posiada łącznie 19.029.000 akcji URSUS S.A. stanowiących
48,08% kapitału zakładowego Emitenta, dających prawo do 19.029.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 48,08% ogólnej liczby głosów na Walnych Zgromadzeniach Emitenta. Osoba zobowiązana do przekazania informacji zgodnie z § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych (Dz.U.2005.229.1950), nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

URSUS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
URSUS S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-209 LUBLIN
(kod pocztowy) (miejscowość)
Frezerów 7
(ulica) (numer)
22 266 02 66 22 266 02 66
(telefon) (fax)
ursus@ursus.com www.ursus.com
(e-mail) (www)
7392388088 510481080
(NIP) (REGON)
d19o53s

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-31 Karol Zarajczyk Prezes Zarządu
2014-07-31 Jan Wielgus Członek Zarządu
2014-07-31 Wojciech Zachorowski Członek Zarządu
2014-07-31 Tadeusz Ustyniuk Członek Zarządu
2014-07-31 Abdullah Akkus Członek Zarządu
2014-07-31 Agnieszka Wiśniewska Prokurent
2014-07-31 Marcin Matusewicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d19o53s

Podziel się opinią

Share
d19o53s
d19o53s