Trwa ładowanie...
d2aha4h
d2aha4h
espi

URSUS S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (4/2015)

URSUS S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (4/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2aha4h

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | URSUS S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki URSUS S.A. informuje, że raporty okresowe w 2015 roku przekazywane będą do publicznej wiadomości w następujących terminach: I. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za rok 2014 oraz JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY za rok 2014 ? 10 marca 2015r. II. SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY oraz JEDNOSTKOWY RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2015 roku ? 31 sierpnia 2015r. III. SKONSOLIDOWANE RAPORTY KWARTALNE: a) I kwartał 2015 roku ? 15 maja 2015r., b) III kwartał 2015 roku ? 16 listopada 2015r. Jednocześnie Zarząd URSUS S.A. oświadcza, że zgodnie z § 102 pkt 1 ww. Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał 2014r. oraz, zgodnie z § 101 pkt 2 Rozporządzenia, raportu kwartalnego za II kwartał 2015r. Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej URSUS zawierać będą kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalne informacje finansowe. Podstawa prawna: § 103 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 poz. 259, ze zm.). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

URSUS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
URSUS S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-209 Lublin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Frezerów 7
(ulica) (numer)
+48 22 266 0 266 +48 22 266 0 266
(telefon) (fax)
lublin@ursus.com www.ursus.com
(e-mail) (www)
7392388088 510481080
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-27 Karol Zarajczyk Prezes Zarządu
2015-01-27 Jan Wielgus Czlonek Zarządu
2015-01-27 Wojciech Zachorowski Czlonek Zarządu
2015-01-27 Abdullah Akkus Czlonek Zarządu
2015-01-27 Marek Włodarczyk Czlonek Zarządu
2015-01-27 Marcin Matusewicz Prokurent
2015-01-27 Agnieszka Wiśniewska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2aha4h

Podziel się opinią

Share
d2aha4h
d2aha4h