Trwa ładowanie...
df1sc5f

URSUS S.A. - Treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (29/2015)

URSUS S.A. - Treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (29/2015)

Share
df1sc5f
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2015
Data sporządzenia: 2015-09-10
Skrócona nazwa emitenta
URSUS S.A.
Temat
Treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 oraz § 100 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 poz. 259, ze zm.), Zarząd spółki URSUS S.A. w Lublinie przedstawia projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 października 2015 r. Projekty uchwał zawarte są w załączonym dokumencie.
Załączniki
Plik Opis
Projekty uchwał NWZ URSUS S.A. 07.10.2015.pdf Projekty uchwał NWZ URSUS S.A. 07.10.2015

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

URSUS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
URSUS S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-209 Lublin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Frezerów 7
(ulica) (numer)
(22) 2660266 (22) 506 5535
(telefon) (fax)
ursus@ursus.com www.ursus.com
(e-mail) (www)
7392388088 510481080
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-10 Karol Zarajczyk Prezes Zarządu
2015-09-10 Jan Wielgus Członek Zarządu
2015-09-10 Wojciech Zachorowski Członek Zarządu
2015-09-10 Abdullah Akkus Członek Zarządu
2015-09-10 Marek Włodarczyk Członek Zarządu
2015-09-10 Marcin Matusewicz Prokurent
2015-09-10 Agnieszka Wiśniewska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

df1sc5f

Podziel się opinią

Share
df1sc5f
df1sc5f