Trwa ładowanie...
d34i5qe
d34i5qe
espi

URSUS S.A. - Zatwierdzenie prospektu emisyjnego URSUS S.A. (1/2015)

URSUS S.A. - Zatwierdzenie prospektu emisyjnego URSUS S.A. (1/2015)
Share
d34i5qe
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-08
Skrócona nazwa emitenta
URSUS S.A.
Temat
Zatwierdzenie prospektu emisyjnego URSUS S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd URSUS S.A. informuje, iż w dniu 7 stycznia 2015 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie o wydaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 31 grudnia 2014 r. decyzji o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego Emitenta, sporządzonego w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym - rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. łącznie 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii O Spółki URSUS S.A., o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Publikacja prospektu emisyjnego Emitenta nastąpi w dniu 9 stycznia 2015 r. na stronie internetowej Emitenta (www.ursus.com.pl). Podstawę prawną przekazania niniejszego raportu stanowi art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 28 czerwca 2013 r. Dz.U. z 2013 r. poz. 1382 ze zm.).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

URSUS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
URSUS S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-209 Lublin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Frezerów 7
(ulica) (numer)
(22) 2660266 (22) 2660266
(telefon) (fax)
ursus@ursus.com www.ursus.com
(e-mail) (www)
7392388088 510481080
(NIP) (REGON)
d34i5qe

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-08 Karol Zarajczyk Prezes Zarządu
2015-01-08 Jan Wielgus Członek Zarządu
2015-01-08 Wojciech Zachorowski Członek Zarządu
2015-01-08 Tadeusz Ustyniuk Członek Zarządu
2015-01-08 Abdullah Akkus Członek Zarządu
2015-01-08 Agnieszka Wiśniewska Prokurent
2015-01-08 Marcin Matusewicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d34i5qe

Podziel się opinią

Share
d34i5qe
d34i5qe