Trwa ładowanie...
d3on51u

URSUS S.A. - Zatwierdzenie prospektu emisyjnego URSUS S.A. (1/2015)

URSUS S.A. - Zatwierdzenie prospektu emisyjnego URSUS S.A. (1/2015)

Share
d3on51u
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-08
Skrócona nazwa emitenta
URSUS S.A.
Temat
Zatwierdzenie prospektu emisyjnego URSUS S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd URSUS S.A. informuje, iż w dniu 7 stycznia 2015 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie o wydaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 31 grudnia 2014 r. decyzji o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego Emitenta, sporządzonego w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym - rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. łącznie 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii O Spółki URSUS S.A., o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Publikacja prospektu emisyjnego Emitenta nastąpi w dniu 9 stycznia 2015 r. na stronie internetowej Emitenta (www.ursus.com.pl). Podstawę prawną przekazania niniejszego raportu stanowi art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 28 czerwca 2013 r. Dz.U. z 2013 r. poz. 1382 ze zm.).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3on51u

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | URSUS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | URSUS S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 20-209 | | Lublin | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Frezerów | | 7 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (22) 2660266 | | (22) 2660266 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | ursus@ursus.com | | www.ursus.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 7392388088 | | 510481080 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-08 Karol Zarajczyk Prezes Zarządu
2015-01-08 Jan Wielgus Członek Zarządu
2015-01-08 Wojciech Zachorowski Członek Zarządu
2015-01-08 Tadeusz Ustyniuk Członek Zarządu
2015-01-08 Abdullah Akkus Członek Zarządu
2015-01-08 Agnieszka Wiśniewska Prokurent
2015-01-08 Marcin Matusewicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3on51u

Podziel się opinią

Share
d3on51u
d3on51u