Trwa ładowanie...

Urząd Pracy organizuje staże dla osób powyżej 50 lat

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi rozpoczął rekrutację pracodawców
chcących przyjąć na półroczne staże osoby powyżej 50. roku życia. Jedyny warunek to zorganizowanie
tzw. elastycznego stanowiska dla stażysty.

Share
Urząd Pracy organizuje staże dla osób powyżej 50 lat
d1ripyh

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi rozpoczął rekrutację pracodawców chcących przyjąć na półroczne staże osoby powyżej 50. roku życia. Jedyny warunek to zorganizowanie tzw. elastycznego stanowiska dla stażysty.

Staże, w tym m.in. wynagrodzenie oraz koszty dojazdu, zostaną w całości sfinansowane ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

d1ripyh

To czwarta i ostatnia rekrutacja w ramach projektu "Elastyczne rozwiązania na rynku pracy", która ma doprowadzić do utworzenia staży dla 26 osób pozostających bez zatrudnienia - powiedział PAP Tomasz Brzeziński z Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) w Łodzi.

Staże mogą być organizowane nie tylko w przedsiębiorstwach, ale również w organizacjach pozarządowych lub jednostkach samorządu terytorialnego. Jedyny warunek to zorganizowanie tzw. elastycznego stanowiska dla stażysty.

"W przypadku osób powyżej 50. roku życia elastyczna forma zatrudnienia polega na skróconym czasie pracy - od 32 do 35 godzin w tygodniu" - wyjaśnił Brzeziński.

Wynagrodzenie dla stażysty pokrywane jest z budżetu projektu. Jest to kwota minimalnego wynagrodzenia, czyli od tego roku 1,5 tys. zł brutto.

d1ripyh

WUP pokrywa także koszty dojazdu stażysty, szkolenia przed podjęciem stażu, 10 godzin zajęć z doradcą zawodowym i ewentualnie koszty opieki na dzieckiem.

Projekt "Elastyczne rozwiązania na rynku pracy" realizowany jest w województwie łódzkim od roku, na podstawie doświadczeń duńskiego partnera - Jobcenter z Aarhus. Obecnie prowadzona rekrutacja jest czwartą w ramach projektu, którego wartość wynosi 3,8 mln zł. W sumie utworzone zostaną staże dla 120 osób.

24 osoby powyżej 50. roku życia z pierwszej edycji odbywają już staże. Druga edycja skierowana była do osób niepełnosprawnych - dla 50 z nich staże są obecnie przygotowywane. W ramach trzeciej rekrutacji trwa wybór firm, które utworzą staże dla 20 kobiet powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka.

Staże organizowane są m.in. w firmach produkcyjno-usługowych, w samorządach, przedszkolach, na pocztach, w zakładach opieki zdrowotnej, sądach czy w policji. Elastyczne formy zatrudnienia testowane są w takich zawodach jak: pielęgniarka, sekretarka, asystent usług pocztowych, krojczy, kosztorysant budowlany, sprzedawca, opiekun, goniec czy sprzątaczka.

Pracodawcy zainteresowani organizacją staży dla osób pozostających bez zatrudnienia w wieku 50+ proszeni są o kontakt z Wojewódzkim Urzędem Pracy przy ul. Wólczańskiej w Łodzi.

d1ripyh

Podziel się opinią

Share
d1ripyh
d1ripyh