Trwa ładowanie...
d27uut4
d27uut4
espi

VANTAGE DEVELOPMENT S.A. - Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta (3/2015)

VANTAGE DEVELOPMENT S.A. - Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta (3/2015)
Share
d27uut4
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-05
Skrócona nazwa emitenta
VANTAGE DEVELOPMENT S.A.
Temat
Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Vantage Development S.A. (Spółka, Emitent), działając na podstawie przepisu art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, informuje, że w dniu 5 stycznia 2015 roku wpłynęło do Spółki pochodzące od Członka Rady Nadzorczej Emitenta, zawiadomienie o transakcji, przeprowadzonej poza rynkiem regulowanym GPW, dokonanej przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta w dniu 29 grudnia 2014 roku obejmującej kupno 16.018.408 akcji Emitenta po cenie 2,71 złotych za każdą akcję Emitenta. Nabycie zostało dokonane na podstawie umowy przeniesienia własności akcji i wierzytelności zawartej pomiędzy Birmat Limited a jej Wspólnikami. Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

VANTAGE DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VANTAGE DEVELOPMENT S.A. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-457 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Dąbrowskiego 44
(ulica) (numer)
+48 71 78 600 00 +48 71 78 600 01
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
896 000 07 01 930778024
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-05 Edward Laufer Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27uut4

Podziel się opinią

Share
d27uut4
d27uut4