Trwa ładowanie...
d2cuulp

VANTAGE DEVELOPMENT S.A. - Znaczne pakiety akcji ? zmiana w ogólnej liczbie głosów (19/2015)

VANTAGE DEVELOPMENT S.A. - Znaczne pakiety akcji ? zmiana w ogólnej liczbie głosów (19/2015)

Share
d2cuulp

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-24 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | VANTAGE DEVELOPMENT S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Znaczne pakiety akcji ? zmiana w ogólnej liczbie głosów | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Vantage Development S.A. (Spółka, Emitent), działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, że w dniu 23 marca 2015 roku wpłynęło do Spółki pochodzące od Pana Grzegorza Dzika zawiadomienie o wzroście łącznego zaangażowania do poziomu 48,47% całkowitej liczby głosów na WZ Emitenta, wynikającym z dokonania w dniu 18 marca 2015 roku przez Asset Rent Management Sp. z o.o. - podmiot pośrednio kontrolowany przez zawiadamiającego - transakcji zakupu 754.716 akcji Emitenta. Przed dokonaniem ww. transakcji Pan Grzegorz Dzik posiadał 29.507.723 akcje Emitenta, które stanowiły 47,26% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniały do 29.507.423 głosów na WZ Emitenta i 47,26% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Emitenta. Po dokonaniu ww. transakcji Pan Grzegorz Dzik posiada łącznie 30.262.439 akcji Emitenta, które stanowią 48,47%
udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniają do 30.262.439 głosów na WZ Emitenta i 48,47% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Emitenta, w tym: 1. akcje posiadane bezpośrednio: 29.507.723 akcji Emitenta, które uprawniają do 29.507.723 głosów WZ Emitenta i stanowią 47,26% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz w głosach na WZ Emitenta, 2. akcje posiadane w ramach kontroli sprawowanej, zgodnie z art. 87 ust.4 pkt.4 Ustawy o ofercie i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, nad spółką Asset Rent Management Sp. z o.o.: 754.716 akcji Emitenta, które uprawniają do 754.716 głosów na WZ Emitenta i stanowią 1,21% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz w głosach na WZ Emitenta. W zawiadomieniu stwierdzono, że nie występują inne podmioty zależne od zawiadamiającego posiadające akcje Spółki ani osoby, o których mowa w art. 87 ust.1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz. 1539). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2cuulp

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VANTAGE DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VANTAGE DEVELOPMENT S.A. | | Developerska (dev) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 50-457 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Dąbrowskiego | | 44 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 71 78 600 00 | | +48 71 78 600 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 896 000 07 01 | | 930778024 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-24 Edward Laufer Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2cuulp

Podziel się opinią

Share
d2cuulp
d2cuulp