Trwa ładowanie...
d45s9gn
espi

VELTO CARS S.A. - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej dokonane na NWZ VELTO Cars S.A. w dniu 22 paź ...

VELTO CARS S.A. - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej dokonane na NWZ VELTO Cars S.A. w dniu 22 października 2014 r. (21/2014)
Share
d45s9gn

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-23 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | VELTO CARS S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w składzie Rady Nadzorczej dokonane na NWZ VELTO Cars S.A. w dniu 22 października 2014 r. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 19/2014 z dnia 23 października 2014 roku Zarząd Velto Cars S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 22 października 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę/y w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Ze składu Rady Nadzorczej odwołani zostali: Pan Andrzej Kleszczewski i Pan Wojciech Przygodzki. Natomiast nowymi członkami Rady Nadzorczej zostali: Pan Artur Drzymała, Pan Cezary Pełech oraz Pan Michał Zarębski. Życiorys Pana Artura Drzymały. Pan Artur Drzymała został powołany w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji, która upływa z dniem 21.11.2015 roku. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada uprawnienia do pełnienia funkcji członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Przebieg kariery zawodowej: 1992-1995 ? Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji ?WARTA? S.A. - Inspektor ds. ubezpieczeń w Wydziale Ubezpieczeń Majątkowych, Mieszkaniowych i Rolnych; 1995 - 1999 - Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ? referent prawny w Zespole Radców Prawnych i główny specjalista w Sekcji ds. Udzielania Pożyczek; 1999-2006 - Ministerstwo Skarbu Państwa ? Departament Nadzoru i Prywatyzacji II - główny specjalista, Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej ? główny specjalista, Departament Nadzoru Właścicielskiego - Naczelnik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego; 2006-2007 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ? Departament Zarządzania Programem Transport, Naczelnik Wydziału Monitorowania i Sprawozdawczości; 2007-2009 ? Selbud Inwestycje Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu; 2009-2011 ? INSTALEXPORT S.A. ? Dyrektor Oddziału Inwestycje; 2011-2012 ? Instalexport Inwestycje Sp. z o.o. - Prezes Zarządu. 2007- nadal ? osobista działalność gospodarcza w zakresie zarządzania oraz doradztwa w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi. Ponadto zasiadał w organach nadzorczych spółek: 1999-2001 ? członek Rady Nadzorczej Huty Szkła Gospodarczego ?BLOWEX-TARNÓW? S.A. 2000-2006 ? przewodniczący Rady
Nadzorczej PKS w Krośnie S.A. 2001-2005 ? przewodniczący Rady Nadzorczej KOSD S.A. w Kielcach 2005-2006 ? członek, a następnie przewodniczący Rady Nadzorczej Operatora Gazociągów Przesyłowych ?GAZ-SYSTEM? Sp. z o.o. 2006 ? przewodniczący Rady Nadzorczej Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie Pan Artur Drzymała nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa ani nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Nie pełnił również funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiocie, wobec którego została ogłoszona upadłość lub likwidacja, albo gdzie został wprowadzony zarząd komisaryczny. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Artur Drzymała nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych,
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Życiorys Pana Cezarego Pełecha. Pan Cezary Pełech został powołany w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji, która upływa z dniem 21.11.2015 roku. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Przemysłu. Posiada uprawnienia do pełnienia funkcji członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Przebieg kariery zawodowej: 2000 ? 2010 Wielokrotnie członek rad nadzorczych spółek : MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie RTBS Sp z o.o. w Lubinie 2010- 2012 PBS Omega Sp. z o.o. ? Prezes Zarządu 2010-2012 Wojcieszowianka SA ? Prezes Zarządu od 2004 do dzisiaj własna działalność gospodarcza: -hurtowa sprzedaż art. biurowych - usługi komunalne -restauracja 1994 do 2003 Bank Pekao SA I Oddział w Legnicy- Dyrektor Oddziału 1991 do 1994 Bank Zachodni S.A. I Oddział we Wrocławiu - Inspektor Kredytowy Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa ani nie otrzymał sądowego
zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Nie pełnił również funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiocie, wobec którego została ogłoszona upadłość lub likwidacja, albo gdzie został wprowadzony zarząd komisaryczny. Pan Cezary Pełech nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Cezary Pełech nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Życiorys Pana Michała Zarębskiego. Pan Michał Zarębski został powołany w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji, która upływa z dniem 21.11.2015 roku. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Posiada uprawnienia Radcy Prawnego. Przebieg kariery zawodowej: Od
05.10.2010 Indywidualna praktyka, jako Radca Prawny 2007 - 2010 Kancelaria Radcy Prawnego Jerzy Ciesiul Dyrektor kancelarii/aplikant radcowski 2005 - 2006 Kancelaria Radcy Prawnego Mariola Frydryszak ? Gerłowicz prawnik 2004 - 2005 Kancelaria Doradcy Podatkowego Ryszarda Kubackiego i Adama Bartosiewicza Prawnik/ asystent Pan Michał Zarębski nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa ani nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Nie pełnił również funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiocie, wobec którego została ogłoszona upadłość lub likwidacja, albo gdzie został wprowadzony zarząd komisaryczny. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Michał Zarębski nie figuruje w rejestrze dłużników
niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

VELTO CARS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VELTO CARS S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-222 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
al. Jerozolimskie 195
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
biuro@velto.pl http://velto.pl
(e-mail) (www)
8971775009 021533467
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-23 Krzysztof Szczupak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45s9gn

Podziel się opinią

Share
d45s9gn
d45s9gn