Trwa ładowanie...
d1nqbj6
d1nqbj6
espi

VELTO - Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 201 ... - EBI

VELTO - Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2014. (41/2014)
Share
d1nqbj6

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 41 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-17 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2014. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Velto Cars S.A. ("Spółka") informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 14 listopada 2014 r. dokonała wyboru Kancelarii Doradztwa Podatkowego i Badania Bilansów ?OPINIA? Jadwiga Kamińska-Mały z siedzibą w Legnicy przy ul. Dębowej 38, jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014. Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru biegłego rewidenta na podstawie § 18 ust. 2 pkt 8) Statutu Spółki. Kancelaria Doradztwa Podatkowego i Badania Bilansów ?OPINIA? została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 2083 oraz wykonująca w jej imieniu badanie sprawozdania finansowego ? Jadwiga Kamińska-Mały ? biegły rewident pod numerem 6956. Umowa zostanie zawarta na okres umożliwiający wykonanie przedmiotu umowy. Spółka współpracowała z Kancelarią Doradztwa Podatkowego i Badania Bilansów ?OPINIA? podczas badania sprawozdania finansowego za rok 2013. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Krzysztof Szczupak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1nqbj6

Podziel się opinią

Share
d1nqbj6
d1nqbj6