Trwa ładowanie...
d3hisx4

VENITI S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów (2/2015)

VENITI S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów (2/2015)

Share
d3hisx4
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-06
Skrócona nazwa emitenta
VENITI S.A.
Temat
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd VENITI S.A. przekazuje treść zawiadomienia otrzymanego w dniu dzisiejszym od Pana Jacka Krzyżaniaka: "Zgodnie z art.69 Ustawy o ofercie publicznej, ja niżej podpisany, Jacek Krzyżaniak, informuję, że w wyniku transakcji zwykłych na rynku regulowanym GPW w Warszawie - NewConnect, w dniu 3 marca 2015 roku, przekroczyłem próg 5 % głosów na WZA VENITI S.A. Przed transakcjami posiadałem 55 725 akcji spółki VENITI S.A., co stanowiło 4,99 % kapitału i ogólnej liczby głosów. Po dokonanych transakcjach posiadam 81 837 akcji, co stanowi 7,33 % kapitału i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki."

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3hisx4

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VENITI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VENITI S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-837 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | PAŃSKA | | 98 LOK. 55 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 (22) 490 99 50 | | +48 (22) 490 93 89 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | INWESTORZY@VENITI.PL | | WWW.VENITI.PL | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 7010204825 | | 141998845 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-06 Maciej Szymański Prezes Zarządu Maciej Szymański

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3hisx4

Podziel się opinią

Share
d3hisx4
d3hisx4